Osvald-gruppa utfører et likvidasjonsforsøk på Einar Dønnum. De prøver å sprenge huset hans i Vollsveien 45 på Jar. En bombe blir rigget med snorutløser til hageporten. Denne blir utløst, men Dønnum selv er ikke til stede og ingen blir skadet i eksplosjonen. Dønnum opptrer både som Stapo-mann og provokatør i bestrebelsene på å rulle opp den norske motstandsbevegelsen. Han blir etter hvert involvert i en rekke bestialske saker der norske motstandsfolk blir torturert og mishandlet. (21.02.1942)