Tyskerne krenker norsk luftrom for å fotografere og kartlegge. Generalinspektør for Hærens Flygevåpen, oberst Thomas Gulliksen, beordrer skjerpet femminutters beredskap for landets eneste jagerskvadron, Jagevingen. Den er stasjonert på Fornebu og utstyrt med britiskbygde enmotors Gloster Gladiator dobbeltdekkere. Men varslingsapparatet er tungvint. En må bruke vanlig rikstelefon for å nå inn til samlestasjonen på Hotell Astoria i Oslo. Innen de norske jagerflyene er på vingene, er de mystiske, fremmede flyene ute av norsk luftrom. (09.03.1940)