Raeder har rett: Anglo-franske løfter om å hjelpe Finland mot Sovjet er en unnskyldning for å sende 12.000 mann til Skandinavia. Bare 4000 mann er ment for Finland; resten skal sendes for å ta kontroll over svensk jernmalmforsyning ved å okkupere norsk territorium. (09.03.1940)