Siegfried Wolfgang Fehmer ankommer Oslo, tiltenkt en lederoppgave i Gestapo. Han skal ta hånd om eventuell motstand i den norske befolkningen. (29.04.1940)