Hjem

1940
15/06/1940

Det blir innkalt til mer formelle forhandlinger om det nye riksrådet Terboven ønsker å opprette. Administrasjonsrådet og representanter for de store partiene skal delta. Det skal forhandles “under forutsetning av at Kongen og Regjeringen ikke avsettes”. (15.06.1940)

15/06/1940

Dellbrügge krever, på vegne av Terboven, at regjeringen avsettes, at flyktede stortingsmenns mandater erklæres ugyldige, at ny regjering utpekes og at det fastsettes et nyvalg til Stortinget. Alternativet til dette er en ren tysk administrasjon med langt skarpere opptreden enn hittil. (15.06.1940)

15/06/1940

Bergen er rammet av et voldsomt britisk flyangrep. Det blir store skader, og et stort boligområde på Nordnes blir rasert. Den Nationale Scene blir skadet. 7 mennesker mister livet, 108 hus blir totalskadet og 1335 mennesker mister hjemmene sine. Tyskerne tar seg selv til rette og sprenger vekk en rekke hus for å hindre at nye områder blir antent. Dette skader brannslangene og sprer brennende treverk omkring, som antenner enda flere hus. (15.06.1940)

14/06/1940

Politiske fanger og polske motstandsfolk ankommer Auschwitz og utgjør den første store fangetransporten til leiren. Leiren ble opprettet i januar og består av omtrent 20 bygninger. Rudolf Höss er øverstkommanderende. (14.06.1940)

14/06/1940

Norges Industriforbund sender ut en redegjørelse fra Regjeringsadvokaten om at norske borgere gjerne kan skrive kontrakter med okkupasjonsmakten. (14.06.1940)

13/06/1940

Den første tyske okkupasjonstroppen ankommer Harstad, tre dager etter kapitulasjonen. Tyskerne slår opp plakater på stolper og husvegger med overskriften “Skutt blir den som…”. Nytelse av alkohol blir forbudt, folk må ikke samles i flokker på mer enn seks personer og det innføres portforbud fra kl. 22. (13.06.1940)

13/06/1940

En uformell norsk gruppe med skiftende sammensetning starter forhandlinger med Hans Dellbrügge om tyske krav som er fremlagt etter kapitulasjonen. De rådfører seg meg Administrasjonsrådet og Høyesterett. Terboven krever et riksråd som skal avløse Administrasjonsrådet og at regjering og kongehus må avsettes. Terboven setter frist til 17. juni for å godta dette, og dermed er riksrådsforhandlinger i gang. (13.06.1940)

12/06/1940

To dager etter Italias krigserklæring senker en italiensk ubåt M/T Orkanger i Middelhavet. De fleste kommer seg i livbåter, men fem omkommer. (12.06.1940)

12/06/1940

Besetningen ved Vardøhus festning blir dimmitert etter ordre fra SK-sjefen i Tromsø. De fleste gutter som reiste for å kjempe frivillig under felttoget har kommet hjem til Vardø i natt. (12.06.1940)

12/06/1940

Det liberale tidsskriftet Farmand blir “forbudt for bestandig”, fordi redaktør Trygve Hoff kommenterer en tale av Terboven på en måte som “kan vekke mistro”. Farmand er første norske presseorgan som blir totalforbudt. (12.06.1940)

12/06/1940

Forsvarssjef og general Otto Ruge har forsøkt å demobilisere flest mulig av de norske styrkene for å unngå omfattende krigsfangenskap. Ruge går nå selv i krigsfangenskap på Grini fangeleir etter å ha nektet å signere på at han ikke vil gripe til våpen mot Tyskland igjen. Ruge ønsker å tjene som et eksempel for den norske befolkningen i holdningskampen mot okkupasjonsmakten. Hans krigsinnsats er nå over. (12.06.1940)

12/06/1940

Rubin Langmo og Axel Kronberg, som kom fra Shetland til Gulen 30. mai, er på vei over fjellet og ned i Bordalen på Voss. De møter på tyskere for første gang. Det blir skutt, men bare med et kamera. De tyske offiserene som kommer kjørende i en Mercedes stopper og tar bilde av de pussige, norske turistene med de tunge sekkene. De vil senere få angre på at de ikke tok nordmennene til fange. (12.06.1940)

12/06/1940

BAKGRUNN: Norges viktigste styrke er så godt som våpenløs. Det er Nortraship, handelsflåten, som er etablert i London og New York. 9. april rådet Nortraship over 1028 skip som var utenfor tysk kontroll. Regjeringen rekvirerte hele flåten 22. april, og 43 av skipene har gått tapt siden da. 29 skip er innestengt i Sverige. Flåten teller nå 985 skip og gir enorme inntekter til staten i tillegg til å bistå de allierte med transport. Nortraship har mer enn to millioner pund stående i Bank of England. Med pengebeholdningen og store inntekter fra sjøfarten, er staten så å si økonomisk selvberget. Det frie Norge i eksil kan dekke egne utgifter, holde diplomatisk representasjon og sjømannskirker i gang, betale renter og avdrag på statsgjeld og høste en stor godvilje fra de allierte gjennom handelsflåtens innsats. Gullbeholdningen fra Norges Bank holdes også under norsk kontroll. (12.06.1940)

12/06/1940

Etter kapitulasjonen rår norsk marine over 12-14 skip, stort sett små og gamle. Hæren har ca. 700 frivillige på plass i Skottland, så godt som uten utstyr. Ca. 100 norske offiserer er i Storbritannia. Dette er utgangspunktet for styrkene utenfor landet. (12.06.1940)