Hjem

1940

De første amerikanske frivillige har kommet til Finland, klare for å kjempe mot Den røde armé, men deres finske kommandør vil ikke sende dem til frontlinjen fordi han vet at en fredsavtale med sovjeterne er på bordet. (12.03.1940)

Samtidig som Sovjet ferdigstiller kapitulasjonsavtale for Finland, og finnene blir bedt om å avstå ca. 10% av sitt landområde, blir britisk ekspedisjonsstyrke til Finland klargjort. Omtrent 20 000 britiske soldater står klare til å gå ombord i transportskip fra Skottland. Planen er å entre Finland via Norge for å hjelpe til i krigen mot Sovjet, samtidig som de skal sikre jernmalmgruver i Sverige. Men nå som kapitulasjonsavtalen mellom Finland og Sovjet er klar, faller påskuddet for å sende 20 000 mann gjennom Norge bort. Frankrike presser imidlertid på for å få Norge besatt uansett, og det planlegges en landgang i starten av april.

Aftenpostens korrespondent er imidlertid ikke klar over hva som skal skje, som det fremgår av bildet under. (Faksimile: Aftenposten Arkiv).

(12.03.1940)

Hitler deltar på minnemarkering i Berlin, sammen med Wilhelm Keitel, Walther von Brauchitsch, Erich Raeder og Hermann Göring (går bak Hitler på det ene bildet). Hitler møter også skadde, tyske veteraner. (10.03.1940)

Tyskerne krenker norsk luftrom for å fotografere og kartlegge. Generalinspektør for Hærens Flygevåpen, oberst Thomas Gulliksen, beordrer skjerpet femminutters beredskap for landets eneste jagerskvadron, Jagevingen. Den er stasjonert på Fornebu og utstyrt med britiskbygde enmotors Gloster Gladiator dobbeltdekkere. Men varslingsapparatet er tungvint. En må bruke vanlig rikstelefon for å nå inn til samlestasjonen på Hotell Astoria i Oslo. Innen de norske jagerflyene er på vingene, er de mystiske, fremmede flyene ute av norsk luftrom. (09.03.1940)

Raeder har rett: Anglo-franske løfter om å hjelpe Finland mot Sovjet er en unnskyldning for å sende 12.000 mann til Skandinavia. Bare 4000 mann er ment for Finland; resten skal sendes for å ta kontroll over svensk jernmalmforsyning ved å okkupere norsk territorium. (09.03.1940)

I dag har den tyske admiral Raeder advart Hitler om at England og Frankrike vil forsøke å ilandsette tropper i Norge under påskudd av å sende militærhjelp til Finland. Raeder mener i den forbindelse at en planlagt tysk invasjon av Norge er presserende nødvendig. (08.03.1940)

I et møte i krigskabinettet legger Winston Churchill fram en plan om å landsette en avdeling i Narvik. Prinsippet er å vise makt uten å bruke den. (08.03.1940)

Aftenposten melder om observasjoner av fremmede fly over Finnmark. Forsvarssjefen i Øst-Finnmark presiserer at det fra nå av vil bli skutt mot fremmede fly som viser seg over norsk territorium. (07.03.1940)

(Faksimile: Aftenposten Arkiv)

31 år gamle Lars Johannessen, 3. styrmann på handelsskipet M/S «Vestvard», ligger til kai i Narvik og laster for New York. Senere, i september når okkupasjonen av Norge er godt igang, skal båten bli torpedert av tyskerne, og Lars melder seg som frivillig i Den norske marinen. Det skal vise seg at Lars kommer til å tjenestegjøre for marinen gjennom hele krigen. (07.03.1940)

Avslutningen på vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen blir innledet i dag. Det blir gjort forhandlinger i Moskva, og sovjeterne krever å få overta noen landområder fra Finland (rødt). (07.03.1940)