Hjem

1943
26/07/1943

Det kommer ny episode av Norsk ukerevy. Det handler blant annet om norsk-tysk møte i Klingenberg kino, besøk i en feriekoloni og NS Arbeidstjenestes veibygging. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1943/FMAA43006143 (26.07.1943)

26/07/1943

Adresseavisen omtaler bombeangrepet mot Trondheim for to dager siden. (26.07.1943)

25/07/1943

Rapporter til Milorgs sentralledelse forteller at det nå er med 32 000 mann i fast organiserte Milorg-grupper i Norge som får opplæring i våpenbruk og geriljakrig. Imidlertid er det manko på både våpen og ammunisjon, og det hjelper ikke så mye at antallet flyslipp er fordoblet siden fjoråret. Best er det på Vestlandet, der Shetlandsgjengen bringer flere våpenlaster i land. For øvrig har Rinnanbanden lykkes i å lamme Milorg-arbeidet i Trøndelag. (25.07.1943)

25/07/1943

Norske myndigheter i London reagerer sterkt på gårsdagens bombing av Herøya. De var overhodet ikke underrettet på forhånd, og US 18th Air Force har ganske enkelt plukket ut Herøya på det britiske Air Ministrys liste over bombemål og foretatt angrepet uten å rådføre seg med noen, aller minst med norske myndigheter. Forsvarssjef Hansteen protesterer på bombeangrepet overfor den amerikanske general Devers, men kritikken blir avvist. Britiske Air Ministry og Forsvarets Overkommando blir imidlertid enige om å sette opp en ny liste over bombemål. Denne skal så revideres hver måned fremover. (25.07.1943)

24/07/1943

Ubåtbasen i Trondheim er bombemål nummer tre denne dagen. Dit når 41 B-17-fly, som klarer å ødelegge tre ubåtverksteder og skade tre andre. Angrepet krever syv sivile dødsofre, og de materielle skadene i nærheten er store. Bildene viser skader ved Ladehammerkaia og røyksky ved Nyhavna. (24.07.1943)

24/07/1943

84 av de amerikanske B-17-flyene er ment å angripe den tyske ubåtbasen i Bergen, men skylaget ligger så tett over byen at oppdraget avblåses. (24.07.1943)

24/07/1943

167 amerikanske B-17-fly slipper rundt 1650 bomber mot Norsk Hydro og Nordisk Lettmetalls anlegg på Herøya. Ødeleggelsene blir omfattende, også på bebyggelsen omkring. 57 mennesker blir drept, de fleste arbeidere ved bedriftene, og 100 blir såret. Se video av angrepet: https://www.nrk.no/video/bombingen-av-heroya-i-1943_256357 (24.07.1943)

23/07/1943

MT Alcides av Oslo blir torpedert og senket av en japansk ubåt på reise fra Abadan til Fremantle med olje. 17 mann omkommer etter at japanerne skyter mot livbåtene. Resterende mannskap blir satt i fangenskap i Japan ut krigen. (23.07.1943)

23/07/1943

Ei Hamar-dame som i firetiden om natten stiller seg opp i polkøen i Strandgata i Hamar, synes oppriktig synd på de som har stått der siden klokken ett. Hun tilbyr seg – mot å få beholde sin plass i køen – å koke kaffe til dem, og et par timer senere innfinner hun seg med to kaffekjeler med duftende surrogat, varme kopper, knekkebrød og ekte sukkerbiter. Serveringen er gratis. Snakk om at noen ble populær, skriver Hamar Stiftstidende. (23.07.1943)

22/07/1943

Osvald-gruppen utfører en vellykket aksjon mot Oslo Kretsfengsel. De to fangene Rolf Henry Karlson og Jens Ropstad slipper ut. (22.07.1943)

22/07/1943

Utlånet av bøker har, som følge av forholdene i tiden og mørklegging, steget betydelig. Ved Deichmanske bibliotek i Oslo er utlånet 73 000 bøker flere enn i fjor. (22.07.1943)

21/07/1943

Sosialdepartementet gir bedrifter tillatelse til å yte et ekstra tilskudd – utenom feriegodtgjørelsen – til arbeidere og funksjonærer som har helsefaglig arbeid eller som har vært rammet av sykdom eller skader og derfor trenger et rekreasjonsopphold for å bli fullt restituert. Politiet vil godkjenne søknader om reisetillatelse for ansatte som har ordnet sitt ferieopphold gjennom Feriekontoret. (21.07.1943)

20/07/1943

Det tyske ubåtanlegget Dora I i Trondheim er ferdigstilt og blir overlevert Kriegsmarine. (20.07.1943)

20/07/1943

Etter arrestasjoner i Levanger, er Henry Rinnan, Ivar Grande, Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby med på tortur i Misjonshotellet i Trondheim. (20.07.1943)