Hjem

1942
27/05/1942

Det er stjålet 16 000 brødmerker fra en brødbil som sto parkert i Bygdøy allé. Merkene lå i en dokumentmappe som senere blir funnet i en oppgang i nærheten, men merkene er vekk. (27.05.1942)

26/05/1942

MS Vardø av Stokmarknes skytes i brann og senkes underveis til Petsamo. Skipet er rekvirert av tyskerne og seiler med norske mannskaper. Alle blir reddet. (26.05.1942)

26/05/1942

Harald Andreas Gerotti Slåttelid, far til Ørnulf Slåttelid, blir arrestert i Odda bare ni dager etter at sønnen ble drept av tyskerne. Harald har ledet det illegale kommunistiske parti i Odda og vært med på organisering av illegale grupper. Han sitter på Møllergata 19 og Grini til han blir skutt i 1943. (26.05.1942)

26/05/1942

Røde Kors-søstrene sender et brev til øverste SS-politisjef Rediess, der de anmoder om tillatelse til å sette i gang et hjelpearbeid blant de norske politiske fangene rundt omkring i landet. De påpeker at Røde Kors, i full forståelse med franske okkupasjonsstyrker, fikk drive hjelpearbeid for tyske politiske fanger under første verdenskrig. De ber på denne bakgrunn om Rediess’ tillatelse til å organisere tilsvarende hjelpearbeid i Norge. Rediess’ svar er kort: “Jeg beklager at jeg etter de erfaringer jeg har gjort ikke kan imøtekomme Deres andragelse”. (26.05.1942)

26/05/1942

Tyskerne innstifter Østfrontmedaljen, som utdeles til stridende og ikke-stridende personell på tysk side som har deltatt på østfronten i perioden 15. november 1941 til 15. april 1942. Medaljen deles også ut til alle som har blitt såret eller fått frostbitt i tjenesten. I løpet av krigen blir i overkant av 3 millioner medaljer utdelt, også til mange norske frontkjempere. Bildet viser en tysk frontsøster som er dekorert med Østfrontmedaljen. Hun bærer bare medaljebåndet, ettersom selve medaljen kun bæres til gallaantrekk. I tillegg bærer hun Såretmerket og medaljebåndet til Jernkorset. (26.05.1942)

25/05/1942

MT Haakon Hauan av Oslo blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U-753 på reise fra Norfolk til Galveston. Bunnen rives opp i 60 fots lengde, men skipet holder sammen og maskinen er intakt. Mannskapet klarer å føre skipet inn til New Orleans. (25.05.1942)

25/05/1942

Vidkun Quisling taler under pinsestevnet for NS i Borre. Han har merket seg at motstandsfolk bruker hønseringer, det vil si små fotringer av metall for merking av høns, som protestmerker i norske farger. Han ønsker å opprette en egen leir for disse “hønsehuene” på Berg utenfor Tønsberg: “Er det ikke sørgelig at selv modne menn og kvinner demonstrerer sin tåpelighet på den måten? Men vi skal ta konsekvensen av disse demonstrasjoner. Vi skal opprette hønsegårder for dem. Her i nærheten av Tønsberg vil vi således få i stand en stor hønsegård”. Berg interneringsleir blir den eneste fangeleiren i Norge som bare har norske fangevoktere. Ut på høsten 1942 blir leiren brukt som transittleir for jøder. (25.05.1942)

25/05/1942

I Ålesund gjennomføres det en omfattende hamstringskontroll på rutebåter og -busser. Også syklister kontrolleres. Det viser seg at det er store kvanta ulovlige varer i omløp. I hovedsak er det egg og smør som blir beslaglagt, men også ganske mye kjøtt og manufakturvarer. (25.05.1942)

25/05/1942

Et tysk Fw 200 (Condor) styrter like etter avgang fra Værnes. To av crewet omkommer, én blir savnet mens tre blir skadet. (25.05.1942)

24/05/1942

DS Bør av Oslo, som er under tysk kommando, blir minesprengt utenfor Weser på reise fra Delfzijl til Oslo med sand og stykkgods. Besetningen på 17 mann og en tysk offiser blir berget av DS Kong Sigurd av Oslo. (24.05.1942)

24/05/1942

En enslig værballong kommer drivende inn fra havet og faller ned ved Forus flyplass. Ballongen er en del av Operation Outward, et prosjekt britene har satt i gang for å skape støy bak fiendens linjer. Det bryter ut gressbrann der ballongen faller ned, og undersøkelser viser at den er utstyrt med en metallboks som inneholder glassflasker med brennbar væske. Dagen etter meldes det om flere ballonger på strekningen Lindesnes – Sirdal, og det blir strømbrudd flere steder når slepevaierne kortslutter høytspentledninger. Bildet viser oppsendelse av værballonger ved Felixstowe. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=ZnSNddPJG6A (24.05.1942)

23/05/1942

Trygve Kulprud blir arrestert sammen med sin bror og svoger fordi de har hjulpet en russisk flyktning med mat og klær. Han sitter fem uker i Lillehammer fengsel før han blir sendt til Grini, deporteres til Sachsenhausen og dør der. (23.05.1942)

23/05/1942

Catalina-flyet Vingtor, underlagt RAF, redder de to norske agentene Eivind Viken og Ole Snefjellå som har operert radiosenderen PI II på Staveneset i Sunnfjord. De har sendt nødsignal om at de er i fare for å bli oppdaget etter tyskernes arrestasjoner etter Telavåg-affæren. Chester og Petrine Saltskår, som har bistått agentene, blir også transportert til Skottland sammen med sin toårige sønn. (23.05.1942)

22/05/1942

10-12 biler svinger opp foran Jar skole i Bærum. Skolen, som har ord på seg for å være et “motstandsreir”, får besøk av Vidkun Quisling, kirke- og undervisningsminister Skancke og politiminister Jonas Lie. De ledsages av 20-30 bevæpnede politifolk. Lærerne blir samlet i et rom der de får en leksjon av Skancke om lærersambandet. Quisling tar ordet og arbeider seg opp i fullt raseri: “Det er dere lærere som er skyld i at vi ikke har fått noe riksting. Det er deres skyld at Norge i dag ikke er blitt et fritt og selvstendig rike”. Etter Quislings tale blir lærerne forhørt én og én. Ingen av dem benekter å ha nektet å betrakte seg som medlemmer av lærersambandet. Ikke vil de melde seg inn nå heller. Lærerne står på sitt. Quisling truer med harde straffetiltak, og lærerne blir arrestert. De blir sittende lenge i fengsel og får ikke sine stillinger tilbake når de kommer ut. En NS-ledelse for skolen utnevnes. (22.05.1942)