Hjem

1941
17/04/1941

Fra Rolf Strømsheims dagbok i Ålesund:

(17.04.1941)

17/04/1941

Det blir utdelt en rasjon på 300 gram sirup per person, pluss 300 gram ekstra til skogsarbeidere, fiskere og andre som har tilleggskort for kaffe. Det tildeles også særskilte rasjoner av erter, bønner og ris mot klipp av et visst antall brødmerker og ekstramerke på brødkortet. (17.04.1941)

17/04/1941

Flere av lederne i Arbeidstjenesten (AT) har trukket seg på grunn av nazifiseringen og fordi de protesterer mot innføringen av tysk nazihilsen for befalet. Carl Frølich Hanssen overtar som leder for hele organisasjonen. Han blir samtidig utnevnt til general. Utnevnelsen innebærer at han skal “oppdra den norske ungdom i norsk nasjonal ånd til disiplin og samkjensle og til aktelse for det kroppslige arbeid.” (17.04.1941)

17/04/1941

Pressen melder at det deles ut 600 legitimasjonskort per dag. I løpet av neste uke vil man være ferdig med alfabetet i Oslo. (17.04.1941)

17/04/1941

Annonse i avisen: “Grefsenstrøket løser problemet ‘villagris’ på en praktisk måte. 100 griser med i alt 4-500 eiere og felles grisehus og sakkyndig stell på Nedre Grefsen gård”. (17.04.1941)

16/04/1941

Kong Haakon kolliderer i London. Kongen liker godt sin engelske sjåfør Cecil Rose, som frakter ham raskt mellom bostedet Bowdown House og regjeringskontorene i London sentrum. Adjutanten, oberst Nordlie, irriterer seg imidlertid over den britiske sjåføren og mener han er beryktet for råkjøring gjennom Londons gater. I kollisjonen får kongen et slag over venstre øye, mens oberst Nordlie forstuer håndleddet. Kapteinløytnant Eric Smith brekker nesen og blir lagt inn på sykehus. Bilen taues vekk på verksted med smadrede dører. (16.04.1941)

16/04/1941

DS Bolette blir angrepet av tyske fly utenfor St. Ives, på reise i konvoi fra Milford Haven til Devonport. En av livbåtene kommer på vannet, men Bolette kantrer før livbåten kommer klar av skipet. Hele besetningen havner i sjøen. Åtte mann omkommer og 11 overlever. (16.04.1941)

15/04/1941

Det var ingen matkrise å spore før nyttår, men nå i løpet av våren 1941 begynner knappheten på matvarer å bli følbar i store deler av landet. I Nord-Norge er det særlig ille: Folk i Ballangen har fått kjøpt kjøtt bare én gang etter jul, og forretningene i Narvik har sett seg nødt til å innføre et kortsystem for tildeling av kjøtt. Også på Vestlandet, spesielt i Bergen, er kjøttforsyninger helt utilstrekkelige. En god del av det lille som kommer går direkte til Wehrmacht. Egenproduksjon av kjøtt er ofte løsningen. De aller fleste vil satse på villagriser og kaniner, men det er ingen billig fornøyelse å skaffe disse. Prisene har skutt i været og mange selgere blir anmeldt for å ta overpris. En handelsmann i Skien inkasserer 150 kroner per grisunge, og han blir ilagt bot på 500 kroner. 1100 kroner blir inndratt. Kaniner kommer opp i 50 kroner per stykk og noen ganger mer enn det. I de større byene utvikler det seg produksjon av kjøtt og flesk i kollektiv og kommunal regi. I Oslo får blant annet en del velforeninger i stand en ordning som går ut på at man “forpakter bort” griser til enkelte gårder. Her skal grisene fôres opp slik at de blir juleflesk for de rettmessige eierne. Kanineiere slutter seg sammen i kaninavlslag og avisene skriver mye om effektivt kaninhold. Kaninkjøtt blir et verdifullt og velsmakende tilskudd til kostholdet i norske hjem. (15.04.1941)

15/04/1941

Redaktøren av Stavanger Aftenblad, Sven Oftedal, blir avsatt av tyskerne fordi han, som broren Christian Oftedal, ikke vil skrive på diktat fra tyskerne. Avisens styre tilsetter Per Thomsen, men han får etter få dager beskjed om at en NS-journalist skal overta. Bare to av medarbeiderne får slutte i avisen. (15.04.1941)

15/04/1941

Roald Dahl deltar i slaget om Hellas med sin Hawker Hurricane. I sin første flykamp over Khalkis, skyter han ned et tysk Junkers Ju 88. Bildet viser Dahls fly kamuflert på Eleusis flyplass i Hellas. (15.04.1941)

15/04/1941

General Falkenhorst utsteder følgende kunngjøring: “Enhver som beskadiger eller misbruker telefonledninger, kabler eller andre innretninger, som tjener som sambandsmidler for den tyske vernemakt, straffes med døden eller tukthus. De skyldige stilles for tysk krigsdomstol.” (15.04.1941)

15/04/1941

Siste utgave av Morgenbladet kommer ut. Avisen er stanset av tyske myndigheter. Både nyhetsredaktør Fredrik Ramm og sjefredaktør Olaf Gjerløw blir senere dømt til tukthus i Tyskland for tyskfiendtlige holdninger. (15.04.1941)

14/04/1941

Alf Prøysen ankommer Østre Vøyen gård i Asker for å jobbe som fjøsrøkter og “griskokk” for Thor og Aagot Wøien. Fjøsrøkteren blir raskt populær blant folk i området, blant annet gjennom sitt naboskap med Småbrukslærerskolen på Sem; han blir en ledende kraft i fire studentrevyer i løpet av krigen. Oppholdet på Vøyen bidrar til at han etter krigen blir dikter på heltid. (14.04.1941)

14/04/1941

Nils Johan Tangedal har, som medlem av motstandsgruppen Alværgruppen, samlet våpen og ønsket å kjempe mot tyskerne. Etter opprullingene i Bergen i februar, der Roald Alvær ble arrestert, har Tangedal skjult seg i leiligheten i Nordre Skogveien 6B. Nå tramper imidlertid tyskerne inn i leiligheten hans, sammen med norske nazister. Mens hans gravide kone er i sjokktilstand, og sønnen står i barnesenga og hører skrik og skrål, blir Tangedal mishandlet. Kona blir kastet inn på soverommet flere ganger. Tangedal har lenge hatt mulighet til å flykte, men har ikke ønsket dette fordi kona er gravid. Han blir arrestert og ført til Bergen kretsfengsel. Brutale forhør utføres i Gestapohuset. Senere føres Tangedal til Tyskland og kommer aldri hjem igjen. (14.04.1941)