Hjem

1941
12/06/1941

Eksilregjeringen i London undertegner Inter-Allied Declaration, noe som setter spikeren i kista for nøytralitetslinjen som tidligere utenriksminister Koht har forsøkt å føre, også i eksil fra USA. (12.06.1941)

12/06/1941

I noen byer tar enkelte husmødre til orde for opprettelse av byttesentral, hvor man skal kunne bytte for eksempel klær og sko som barn har vokst ut av. (12.06.1941)

12/06/1941

Justisdepartementet kunngjør at arbeidstakere som melder seg til tjeneste i Norges SS, skal være garantert mot oppsigelse. De har også krav på full lønn fra sin arbeidsgiver under fraværet, uten at dette blir kompensert fra staten. (12.06.1941)

12/06/1941

Ifølge en kunngjøring fra politimesteren i Kristiansand er Mandal med Halse og Harkmark erklært som sperret sone, og det blir forbudt å reise dit uten spesialtillatelse. (12.06.1941)

12/06/1941

Forsyningsmyndighetene forsikrer folk om at det også i år vil bli en særskilt tildeling av syltesukker; trolig fem kilo per person som i fjor. (12.06.1941)

12/06/1941

46 tonn sildemel blir stjålet fra et lager i Østre Aker. 12 personer arresteres, og det meste av melet kommer til rette. (12.06.1941)

11/06/1941

Departementet bestemmer at på grunn av antityske holdninger ved skolen, vil Askim gymnas bli nedlagt fra skoleårets slutt. (11.06.1941)

11/06/1941

Arnulf Øverland og Margrete Aamot blir arrestert av Gestapo. Øverland blir arrestert fordi han har skrevet og spredt antifascistiske dikt, oppmuntret til handling mot Hitler-Tyskland og skrevet kongevennlige dikt. Aamot arresteres fordi hun har stensilert opp og distribuert diktene. Begge settes inn på Møllergata 19, senere Grini. (11.06.1941)

11/06/1941

Rolf Strømsheim har litt å si om mistenkelig mye tysk aktivitet i Ålesund. Han skriver i dagboka si i dag:

(11.06.1941)

11/06/1941

Klasse 7C på Majorstua skole blir avbildet etter folkeskoleeksamen. Om 17 måneder vil én av dem, Kathe Lasnik, forsvinne og bli streket over i lærerens klassedagbok. På det nederste trappetrinnet: Inger Lise Shcou, Ella Winter-Petersen, Celia Century. Første rekke: Turid Eskestrand, Aud Holmsen, Dagny Alexander, Märtha Lütken, Rigmor Schrøder, Rigmor Kopstad. Mellomste rekke: Solveig Krosby, Kathe Lasnik, Ruth Gundersen, Margrethe Jensen, Astri Heiberg, Randi Elton, Helga Brun. Bakerst: Liv Nilsen, Janicke Didrichsen, Berit Monsen, Britt Finne, Randi Aronsen. (11.06.1941)

11/06/1941

DS Havtor av Oslo går alene i ballast fra Reykjavik når den blir truffet av en torpedo. Maskinrommet fylles med vann og lugarer smadres, men skipet synker ikke. En livbåt med 14 personer er satt på vannet når ubåten kommer opp og senker Havtor med kanonen. Livbåten oppdages når den kommer inn til Islands kyst. Seks mann omkommer, blant dem Ole Lorentzen som tidligere har overlevd torpedering av både Hird og Beduin. (11.06.1941)

10/06/1941

DS Christian Krohg kommer ut av konvoien sin på reise fra Oban til Canada. Skipet blir torpedert av den tyske U-108 og går ned med alle 23 mann. (10.06.1941)

10/06/1941

Det er NS-møte på Løvenvold kino i Ålesund. Fylkesfører Astrup taler om den nasjonale nyreisningen. (10.06.1941)

10/06/1941

Milorg har behov for å få en “status” overfor myndighetene, samt få presisert sin rolle konstitusjonelt sett. Derfor setter de opp en rapport som adresseres til kongen via kaptein Rognes i general Fleischers stab i Hærens overkommando. Rapporten understreker at Milorgs arbeid skrider langsomt fram “i betraktning av de forhold hvorunder vi arbeider”. De understreker også at tiden ennå ikke er inne for å be om våpen; “hissige gemytter” kunne finne på å bruke dem i utide. Så kommer noe som utløser sterke reaksjoner hos eksilregjeringen:

(10.06.1941)