Hjem

1943
23/02/1943

Større og mindre tyverier på togene på Rørosbanen gir politiet nok av oppgaver å løse, ifølge avisen Fjell-Ljom. En beruset reisende ble forleden frastjålet ikke bare strømpene på bena, men også gebisset i munnen. (23.02.1943)

22/02/1943

Resten av familien Steinfeld blir arrestert i sitt hjem i Rasmus Rønnebergs gate 18 i Ålesund. De blir sendt til Oslo via Åndalsnes, eskortert av tysk sikkerhetspoliti. Faren i familien, Israel Steinfeld, ble arrestert høsten 1942 og sendt til Tyskland med DS Monte Rosa. Nå har turen kommet til kona Lea, sønnen Morten (16) og datteren Reidun (19). Steinfelds forretning i Kongens gate 26 er besudlet med hakekors og påskriften “Jøde”. Alle mister livet kort tid etter ankomsten til Tyskland. (22.02.1943)

22/02/1943

Norsk Film sender ut sin 50. ukerevy. Siden august 1941 har ukerevyene brakt 500-600 opptak fra blant annet næringsliv, sport, arbeidstjeneste, skolevesen og NS-stevner. Dagens episode handler blant annet om sildefisket i Ålesund og hvordan en ukerevy blir til. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1943/FMAA43005043/avspiller (22.02.1943)

22/02/1943

På et tysk-norsk fellesmøte i Oslo blir Loven om Den nasjonale arbeidsinnsats lansert med taler av Quisling og Terboven. Dette får bred omtale i presse og radio. Loven gir adgang til tvangsutskrivning av “all arbeidskraft som ikke er fullt utnyttet eller som brukes til arbeid som ikke er nødvendig”, samtidig som bedrifter og virksomheter kan innskrenkes eller nedlegges “når de ikke er livsviktige”. Loven gjelder “total mobilisering” av menn mellom 18 og 55 år og kvinner mellom 21 og 40 år, unntatt mødre med mindreårige barn, som nå får beskjed om å melde seg for arbeidsformidlingen i bostedskommunen. (22.02.1943)

21/02/1943

MT Stigstad av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Mersey til New York i ballast. 34 mann overlever og tre omkommer. (21.02.1943)

20/02/1943

Steinkjer danseorkester debuterer med konsert på Solhaug forsamlingshus på Byafossen. Orkesteret ble stiftet våren 1942 og kommer til å ha åtte konserter i Steinkjer-området i løpet av okkupasjonstiden. Besetningen representerer et lyspunkt i en spesiell tid og blir meget populære. Reportoaret er utenlandsk populærmusikk. (20.02.1943)

20/02/1943

Alf Knudsen blir av Gestapo arrestert i sitt hjem i Lillesand for sitt motstandsarbeid i Laudalgruppen og Milorg. Han blir først innsatt på kretsfengselet i Kristiansand før han blir overført til “skrekkens hus”; Arkivet. Der blir han utsatt for harde forhør før han blir transportert til Grini og senere sendes til Tyskland som NN-fange. Knudsen overlever både sykdom, sult og tortur i flere tyske leirer før han kommer hjem til Norge i 1945. (20.02.1943)

20/02/1943

Tysk sensur gjør norske blader tannløse, men ett og annet modig brudd på sensurens tvangstrøye finnes likevel. Dette kommer til uttrykk i Norsk Ukeblad denne uken, med en karikatur av Quisling som en vaklende smågutt på skøyter godt støttet av faren – en mann med lik bart som Hitler. Nazimyndighetene reagerer skarpt: Norsk Ukeblad blir stoppet øyeblikkelig og bladets formue blir inndratt. Tegneren Gunnar Bratlie blir fengslet på Grini, og han slipper ikke ut før krigen er over. (20.02.1943)

19/02/1943

Det går et skred på Digranes på vestsida av Sørfjorden omtrent ti kilometer fra Odda. Læreren ved skolen, Tormod Eitrheim, er i skolestua med åtte barn i alderen 7-12 år når han hører det klirrer i en ukittet rute. Han tar med seg elevene og springer ut fra skolehuset med det livstruende skredet i hælene. Barna og læreren berger seg, men hunden hans mister livet. Skredet raserer bygdeveien, en gårdsvei, skog, dyrket mark og frukttrær, og det knuser skolehuset, dampskipskaien, et naust og to sagbruk. Skadetaksten viser skader for omtrent 130 000 kroner. (19.02.1943)

19/02/1943

I tiden etter det store tyske nederlaget ved Stalingrad, blir Tysklands befolkning gjenstand for vidtrekkende mobiliseringer, i det som er et forsøk på å omstille landet til en forsvarskamp som også befolkningene i de okkuperte områdene, innbefattet Norge, blir tiltenkt en funksjon i. Josef Terboven, som overvar Hitlers situasjonsvurdering i Rastenburg 7. februar og fikk et inntrykk av hvordan føreren ønsker å utnytte Europas ressurser maksimalt i den forestående krigsinnsatsen, har i dag et møte med Vidkun Quisling på Skaugum. Quisling responderer som forventet og sier seg beredt til “uten forbehold” å bistå ved en forestående arbeidsmobilisering i Norge. Planen er å foreta en storstilt registrering av alle norske menn mellom 18 og 55 år, samt alle kvinner mellom 21 og 40 år, med sikte på å velge ut kandidater til tjeneste. (19.02.1943)

18/02/1943

Tyskerne løslater jøder med svensk pass. (18.02.1943)

17/02/1943

Operasjon Gunnerside: Seks nordmenn, ledet av Joachim Rønneberg, har hoppet ut i fallskjerm over Hardangervidda. De lander omtrent 45 kilometer fra tilholdsstedet til Grouse-gruppen. Det bryter ut et voldsomt uvær med snøstorm, men de kommer seg inn i en jakthytte. Der venter de i fem døgn inntil de drar av sted for å slutte seg til Grouse. Oppdraget er å utføre sabotasjeaksjon mot tungtvannsfabrikken på Vemork etter at operasjon Freshman feilet. (17.02.1943)

17/02/1943

Toralf Ørnulf Berg fra Molde er henrettet i Falstadskogen for motstandsvirksomhet. (17.02.1943)

16/02/1943

Beboerne på en av holmene på Trøndelagskysten opplevde noe uhyggelig i helgen: Inn fra havet kom en mine drivende rett mot øya. Mannfolkene gikk i båtene for å stanse minen, mens deres familier ble evakuert. Det lyktes å senke den på grunt vann. Dagen etter eksploderte minen med et øredøvende smell. (16.02.1943)