Hjem

1943
13/04/1943

Hjemmefrontorganet Koordinasjonskomiteen samles for å diskutere forordningen om Den nasjonale arbeidsinnsats. Da forordningen kom i februar, var det ikke stemning for en boikott, men nå tar Tor Skjønsberg saken opp på nytt fordi han frykter at arbeidsinnsatsen er første skritt mot massemobilisering av norsk ungdom til tysk krigstjeneste. Bakgrunnen er blant annet rapporter om at flere hundre nordmenn har blitt tvunget til å signere på en tysk militærkontrakt. Skjønsberg får resten av komiteen med seg og offentliggjør i dag sin første klare parole mot arbeidstjenesten i en rekke illegale aviser. “Ingen må møte ved innkalling”, heter det. Imidlertid kommer parolen veldig sent, for registreringen til arbeidstjeneste er gjennomført og et par tusen arbeidere er allerede sendt til ulike arbeidssteder. (13.04.1943)

12/04/1943

Fire norske MTB-er med 85 britiske kommandosoldater om bord kommer inn til Skittenhullet i skjærgården ved Batalden i Kinn. De har som oppdrag å utføre operasjon “Carry”, som går ut på å ødelegge det tyske kanonbatteriet på Rugsundøya ved innløpet til Nordfjord. Flotiljesjefen avbryter imidlertid oppdraget fordi lokale fiskere gir tips om at tyskerne pleier å fiske i området. Derfor er Skittenhullet et dårlig skjulested. Flotiljesjefen ber sin øverstkommanderende om tillatelse til å heller sette inn et angrep mot tyske befestninger på Åspenes eller angripe skipstrafikken i Gulen, men det får han ikke tillatelse til. Dermed må hele flotiljen returnere til Shetland. (12.04.1943)

12/04/1943

Utbyggingen av Nordlandsbanen fortsetter. Fra i dag tas den nye strekningen mellom Storforshei og Grønfjelldal stasjon (bildet) i bruk. Neste etappe av byggingen fortsetter mot Dunderland. (12.04.1943)

12/04/1943

Etter at MTB 631 gikk på grunn ved Florø 14. mars, blir fisker og motstandsmann Hilmar Hansen fra Florø arrestert. Gestapo har funnet navnet hans på et ukeblad om bord i MTB-en. Jens Buarøy fra Batalden blir også arrestert etter den samme episoden. Begge blir torturert, sendt til tyske konsentrasjonsleirer og dør i fangenskap. (12.04.1943)

12/04/1943

En sovjetisk ubåt går til angrep på fiskebåter som ligger på Svensgrunnen utenfor Senja og trekker garn. Ni fiskere mister livet, én omkommer på sykehus og fem blir såret. Mannskapet på MK Skreien av Gryllefjord, sju mann, blir tvunget om bord i ubåten og tatt med til Murmansk. Russerne krever at de sju skal gå inn i deres tjeneste. Bare én går med på dette, de øvrige vil til England. I stedet blir det russiske fangeleirer på de seks, hvorav tre av dem etter hvert dør under fangenskapet. MK Skreien blir funnet drivende utenfor Nord-Troms en uke senere. (12.04.1943)

11/04/1943

Den østerrikske sanitetssoldaten Friedrich Leinböck-Winter, som står bak den norsk-østerrikske motstandsgruppen Norwegisches Freiheitsbewegung, ble i november arrestert i Kristiansand sammen med to andre østerrikere og en sudettysker. Nå henrettes de fire på Akershus festning etter at de ble dømt til døden ved en krigsdomstol i Oslo. Leinböck-Winter har planlagt å bygge opp en motstandsgruppe bestående av et titalls Wehrmacht-soldater og et tilsvarende antall nordmenn, som skulle utføre sabotasjeaksjoner mot Wehrmacht og forberede seg med tanke på å støtte en alliert invasjon i Norge. Totalt rundt 30 personer med tilknytning til Norwegisches Freiheitsbewegung har blitt arrestert, deriblant kristiansanderne Ragnar Fredriksen og Erling Karlsen som blir henrettet senere på sommeren. De øvrige får tukthus- og fengselsstraffer. (11.04.1943)

11/04/1943

DS Ingerfire av Bergen blir truffet av tre torpedoer sør for Grønland. Mannskapet må hoppe på sjøen. 28 av dem kommer seg i livbåter og blir reddet, mens åtte omkommer. (11.04.1943)

11/04/1943

20 år gamle Horst Tappert, som ble såret på Østfronten i tjeneste for Waffen-SS i mars og har vært innlagt på feltsykehus i Poltawa og Lublin, blir nå sendt til Wien. Der skal han skal tjenestegjøre hos den tyske bykommandanten. Tappert har gjort tjeneste i SS-Panzergrenadier-Division Totenkopf – en fryktet og brutal militær enhet kjent for overgrep mot sivilbefolkningen på Østfronten. Om Tapperts selv har deltatt i krigsforbrytelser, er ikke kjent. Etter krigen får Tappert en karriere som teater-, serie- og filmskuespiller, mest kjent i Norge fra detektivserien “Derrick”. Bildet er av ukjent dato. (11.04.1943)

11/04/1943

Rett vest for Den engelske kanal, synker DS Frode av Risør/Sarpsborg i løpet av fire minutter etter at en voldsom mineeksplosjon har åpnet opp bunnen midtskips. Siden livbåter og flåter blir blåst bort av eksplosjonen, må de 13 overlevende hoppe over bord og forsøke å klamre seg til vrakgods. Etter en time blir de fisket opp og brakt inn til land. Under forliset omkommer fem mann og ytterligere to dør på sykehus. (11.04.1943)

10/04/1943

Fly fra Royal Air Force har sluppet 250 000 flyveblader over Jylland og deler av Fyn i Danmark. Statsminister Johan Nygaardsvold er avsender. Hans hilsen til “Broderfolket” tar utgangspunkt i de to nabolandene som ble okkupert 9. april tre år tidligere. Statsministeren skriver at okkupasjonen den første tiden har artet seg forskjellig, men legger til at “også i Danmark trer etter hvert Tysklands sanne ansikt tydeligere fram”. (10.04.1943)

09/04/1943

Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka:

(09.04.1943)

09/04/1943

Vennskaps- og samarbeidsforeningen Svensk-norska föreningen (SNF), som ble grunnlagt i oktober, arrangerer en minnehøytidelighet i Thulehuset i Stockholm for de norske patrioter som ofret sine liv for Norges frihet. Flere legger ned krans ved minnetavlen, blant andre borgerråd Yngve Larsson. (09.04.1943)

09/04/1943

Treårsdagen for okkupasjonen forløper stort sett i stillhet. Tyskerne minnes senkningen av Blücher med en høytidelighet ved monumentet som er reist ved Oscarsborg. Kommandanten på Oscarsborg innleder seremonien, og en tysk offiser leser et hyllingsdikt til dødsofrene. (09.04.1943)

08/04/1943

En mann som har blitt arrestert etter et innbrudd i en forretning i Skotselv, sovner under polititransporten på vei til Kongsberg. Lensmannsbetjenten lykkes ikke i å vekke mannen og tilkaller derfor lege. Det viser seg at han har drukket tresprit. Mannen blir innlagt på sykehus og kommer fra det hele uten varige mén. (08.04.1943)