Hjem

1940
10/08/1940
10/08/1940

Olaf Helset og John Rognes er godt igang med å samle motstandsgrupper, på oppdrag fra general Otto Ruge som nå sitter fengslet i Tyskland. De starter en omfattende reisevirksomhet i hele Norge for å søke kontakt med illegale kampgrupper som er i emning. Helset er nettopp ansatt som reiseinspektør i Nasjonalhjelpen, og har dermed stor tilgang til hele landet. I tillegg er han formann i Norges Landsforbund for Idrett og får lett innpass der han ferdes. Helsets fokus er: Organisér forsiktig, ikke gjør overilte handlinger, vent på ordre. Han ønsker ikke en organisasjon som enkelt blir rullet opp av tyskerne. (10.08.1940)

10/08/1940

I Norge lever folk med rolige tilstander samtidig som tyskerne for alvor begynner angrepet på Storbritannia. Med 1500 fly angriper de i første omgang britiske luftinstallasjoner. Spitfire og Hurricane gjør sitt for å holde tyske fly tilbake, mens tyske jagerfly har begrenset rekkevidde. (10.08.1940)

09/08/1940
09/08/1940
09/08/1940
09/08/1940
09/08/1940
08/08/1940
08/08/1940

Kaptein R. Rye Rønning i Vardø kommer med en bekjentgjørelse:

(08.08.1940)

07/08/1940
07/08/1940
07/08/1940
06/08/1940
06/08/1940

Rubin Langmo har oppholdt seg tre uker i Oslo for å drive etterretning på oppdrag for britene, utstyrt med to pistoler, ammunisjon, et fotografiapparat, et spionkamera, 200 000 norske kroner og falske pass. Han har vært etterlyst for sabotasjen av Bjølvefossen kraftanlegg i juni, og ble på vei til Oslo stoppet av en person fra den tyske sikkerhetstjenesten. I en drosje ble han fraktet mot Victoria Terrasse til forhør, men han avfyrte skudd mot tyskeren som satt ved siden av ham i baksetet. Tyskeren døde, og Rubin ba drosjesjåføren kjøre ut til Nesodden. Turen kostet 5 kroner, men Rubin betalte sjåføren noen hundrekronesedler for å holde tett. Etter dette forsøkte Rubin å innlede kameratskap med flere tyske offiserer på Grand Hotell, der han har sin ankerplass under oppholdet i Oslo. Med deltakelse på mange tyske nachspiel lykkes Rubin i å få så mye informasjon som mulig. Han kommer svært tett på tyskerne og rapporterer tilbake til London. (06.08.1940)

06/08/1940

To hester drukner i sjøen ved Skansekaia i Ålesund, etter at tyskere forsøker å rygge med hest og vogn på kaikanten. Den tunge vogna sklir utfor og trekker med seg de to hestene i sjøen. (06.08.1940)

(Bildet: Tyskere med hest og vogn. Arne Birkevold tar bilde i skjul gjennom en glipe i blendingsgardina.)

06/08/1940

Statsråd Arne Sunde krever at utenriksminister Koht skal gå av. Motsetningene mellom Koht og hans kolleger tilspisser seg, og han får kritikk for å stå bak Norges feilslåtte nøytralitetspolitikk. Kravet fra Sunde blir imidlertid trukket tilbake når Nygaardsvold stiller seg solidarisk med Koht. (06.08.1940)

05/08/1940

Etter krav fra tyskerne fatter Administrasjonsrådet en beslutning om at den norske forsvarsmakten i alle dens deler skal være oppløst innen 30. september. Videre skal alle rekruttkartoteker hos krigskommisæren og alle personalakter vedrørende norske vernepliktige avgis til Wehrmacht. Administrasjonsrådet og landets fylkesmenn bistår tyskerne med fullstendig avvæpning av det norske folk. I Nordland rykker fylkesmann Karl Hess Larsen inn en annonse i landsdelens aviser, med oppfordring om at alle militærvåpen straks må avgis til politiet. Landets politimestre har også kunngjøringer
om innlevering av våpen. I Adolf Hitlers “Erlass”, utarbeidet 20. april, står det i pkt. 2: “Reichskommisar kan betjene seg av det norske Administrasjonsråd og de norske myndigheter for å gjennomføre sine anordninger.” (05.08.1940)

05/08/1940

Etter at tysk politi i mai forlangte lister over medlemmer i det mosaiske trossamfunn i Oslo, forlanger de nå også fortegnelse over alle jøder som ikke er medlemmer. Legasjonsråd Rademacher i tysk UD vil vite om antall jøder i Norge stemmer med tallet oppgitt i en bok fra 1937: “Verbreitung der Juden in der Welt”. Reichskommissariatet i Norge får frist på to måneder for å fremskaffe opplysningene. (05.08.1940)

05/08/1940

Kaptein R. Rye Rønning og ordfører Peder Holt kommer med en kunngjøring i Vardø, etter at enkelte innbyggere viser manglende respekt for okkupanten:

(05.08.1940)

ArkivLes om prosjektet