Hjem

1944
05/08/1944

80 prosent av alle sykler som tilbys for salg er stjålet, sier politiet. Publikum bes å vise den største aktsomhet overfor tilbud. (05.08.1944)

04/08/1944

Knut Hamsun fyller 85 år, og dette blir markert med en rekke artikler i pressen. Han får også telegram fra Hitler og Quisling. Det blir holdt festaften i universitetets aula i Oslo i anledning dagen. Hamsun selv oppholder seg på «ukjent sted» hele dagen. (04.08.1944)

03/08/1944

En patrulje fra Statspolitiet melder at en del illegale plakater er klistret opp flere steder i Oslo. En bil med mannskap sendes ut for å fjerne plakatene. Bildene viser to eksempler på plakater som ble hengt opp. (Foto: Statsarkivet) (03.08.1944)

02/08/1944

Statspolitimann Arne Stensby blir arrestert på Victoria restaurant i Oslo for «beruselse og brutal opptreden». Han blir senere dimittert. (02.08.1944)

02/08/1944

Det har vært et usedvanlig rikt laksefiske i Olden i Nordfjord. På et par kastenøter ble det tatt over 100 laks. I Bergens Tidende blir dette kommentert slik: «Alminnelige dødelige vil lese dette telegram med behersket glede. Vi ser jo ikke noe til denne herrerett på sommerens bord.» (02.08.1944)

01/08/1944

Fra NS-hold uttrykkes det stor bekymring når det gjelder forsyning av mat og brensel til vinteren. Bladet Norsk Arbeidsliv skriver at man må regne med direkte hungersnød i Norge hvis tilførslene av brødkorn og poteter svikter. Brenselssituasjonen er alvorlig fordi transportmidlene er overanstrengt og nedslitt. De lagre av varer som ennå finnes, er ytterst små. (01.08.1944)

01/08/1944

Det er nå slutt på bensintildeling til sivile nordmenn. Det innføres samtidig streng rasjonering av trekull og knott til gassgeneratorer. All lastebiltransport skal reguleres. Bare livsviktig kjøring er tillatt. Transport med hest og vogn skal utvides. (01.08.1944)

01/08/1944

Fra og med 1. august er det forbudt å selge damestrømper til forbrukere. Bakgrunnen er misnøye med strømpesalget, som hittil har foregått ved stempling på kleskortet. Noen har fått kjøpe flere par, andre ingenting. (01.08.1944)

01/08/1944

Oste-forsker Sigurd Funder (30) fra Oslo blir innbrakt til Statspolitiet. Det er usikkert hvorfor han blir innbrakt, men han er siktet for «illegal virksomhet». Han blir senere løslatt, og etter krigen leverer han inn sin doktorgradsavhandling om gammelost: «The chief molds in gammelost and the part played by them in the ripening process». Senere finner han opp kremen Spenol, som skal brukes til å smøre kyrnes spener, men som også viser seg å ha god effekt på budeienes sprukne hud. Funder blir etter hvert mangemillionær som følge av oppfinnelsen av Spenol og forskningen innen meierisektoren. (Foto: Maihaugen) (01.08.1944)

31/07/1944

Det kommer ny utgave av Norsk filmrevy. Temaer er blant annet Hafrsfjordstevnet i Stavanger, militærøvelse og propagandamarsj i Oslo samt reportasje fra kamper i Nord-Frankrike. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1944/FMAA44003044/avspiller (31.07.1944)

29/07/1944

Osvald-gruppen gjennomfører aksjoner mot Oslo Sparebanks filial på Damplass i Oslo og Drammen Sparebank. Begge aksjonene mislykkes. (29.07.1944)

29/07/1944

NS har reist et stort monument på Stiklestad i Verdal. Hensikten er å knytte den nasjonalsosialistiske bevegelsen opp mot den historiske arven som stedet representerer. Monumentet er tegnet av Wilhelm Rasmussen, som selv er medlem i NS. Vidkun Quisling taler ved avdukningen, som skjer under NS’ 10-års-markering og landsstevne på Stiklestad. (Foto: Stiklestad nasjonale kultursenter) (29.07.1944)

29/07/1944

Oslogjengens andre forsøk på å ødelegge flydeler i Sporveishallen på Bjølsen i Oslo, mislykkes. (29.07.1944)

28/07/1944

Gerd Aslaug Skotterud fra Brandval er på vei hjem fra Grue Finnskog i en lastebil når tre norske statspolitifolk åpner ild mot lastebilen fordi sjåføren ikke stopper på anrop. Gerd omkommer på stedet. (Foto: Våre falne) (28.07.1944)