Hjem

1941
21/08/1941

Kommanderende admiral Henry Diesen ber om å bli frabeordret sin stilling etter at det er oppstått en konflikt mellom regjeringen og admiralen angående bruk av de to flyene regjeringen har kjøpt tidligere på sommeren. Diesen har klaget over at statsrådenes pårørende har hatt fortrinnsrett til å bli fløyet over fra Sverige, mens kampdyktige nordmenn formelig har stått i kø for å komme til England. Særlig har det vært mange sjøfolk blant dem, og ifølge admiralen er det behov for hver eneste mann i handelsflåten og marinen. Han mener han ikke kan bli sittende i sin stilling som kommanderende på grunn av dette, da han anser det som “en hån mot alle dem som vil kjempe for landet”. Etter en samtale med statsminister Nygaardsvold kommer han ikke i mål med sine krav og trer derfor ut av stillingen. (21.08.1941)

20/08/1941

Ved åpningen av det nye semesteret ved NTH i Trondheim, opplyser rektor at det er tatt opp 185 nye studenter til første års kurs, 20 prosent over det høyskolen har plass til. Over 700 søkere måtte avvises. (20.08.1941)

19/08/1941

Hvalbåten DS Thorbryn av Sandefjord, som er hyret inn av den engelske marinen, blir angrepet av tyske fly og senket utenfor Tobruk. Nordmannen Birger Steingrimsen Grønland omkommer. (19.08.1941)

19/08/1941

Osvald-gruppen har planlagt å sprenge den tyske restauranten og bordellet “Löwenbräu”, men aksjonen blir oppdaget og avverget. (19.08.1941)

19/08/1941

Ishavsskuta Buskø reiser fra Ålesund til Grønland. Passasjerene er overvintringsfolk og lasten er proviant og utstyr til dem. Til mannskapets store overraskelse kommer en telegrafist om bord med radiosender og diverse utstyr. Det viser seg at han har som oppgave å opprette en radiostasjon på østkysten av Grønland for å sende meldinger til det tyske luftvåpenet i Norge. Meldingene skal sendes i kode på et bestemt klokkeslett daglig. Telegrafisten blir etter hvert satt i land på Grønland, men mannskapet på Buskø varsler den amerikanske kystvaktbåten Northland. Den går i land og tar om bord den nylig ilandsatte telegrafisten som fange. (19.08.1941)

19/08/1941

Den norske jageren Bath blir senket av en tysk ubåt. 83 mann omkommer, 70 av dem nordmenn. 43 blir reddet av en annen jager fra eskortegruppen. (19.08.1941)

19/08/1941

Tekstil- og konfeksjonsfabrikker kommer i gang igjen etter flere ukers tvungen stans. Det er utferdiget nye og strenge reguleringer, blant annet pålegges fabrikkene å produsere et bestemt antall typer og mønstre, garn må ikke inneholde mer enn en bestemt prosent ull og så videre. Nye produksjonskvoter skal fastsettes hver måned. (19.08.1941)

18/08/1941

Ettersom det nå er forbudt å produsere og selge fløte og forbudt å bruke melk og fløte til fremstilling av is og iskrem, blir det også nye regler for omsetning av melk fra produsent: Melkeprodusenter skal bare levere melk til meieri, og til forbrukere bare til fastsatt rasjon etter tillatelse fra Forsyningsnemnda. (18.08.1941)

18/08/1941

Nytt skoleår begynner, men mange skolebygninger er fortsatt beslaglagt av okkupantene. I Trondheim disponerer man foreløpig bare én skole, Singsås. Undervisningen må foregå i provisoriske lokaler og om ettermiddagen. I Trondheim og Oslo er det også stor mangel på hybler til studentene. I Oslo oppfordres studentene til å skaffe seg ullteppe eller sovepose de kan bruke til de blir innkvartert. (18.08.1941)

17/08/1941

DS Haakon Jarl blir torpedert av den britiske ubåten HMS Tigris utenfor Sværholt i Finnmark, på reise fra Kirkenes til Hamburg. Tre mann omkommer: Henry Eliot Nilsen, Gunnar Kleiven og Henry Olaf Karlsen. (17.08.1941)

16/08/1941

I hans hjem i Vestre Strandgate 12 i Kristiansand har Johan Edvard Tallaksen startet planleggingen om å gjøre en innsats for fedrelandet. Sammen med kameratene Thorleif Nodeland (Kristiansand), Olav Berge (Kristiansand), Reidar Keim (Kristiansand), Birger Fjeldstad (Vennesla) og Trygve Åsland (Finsland) setter han ut i en åpen 22 fots motorbåt med kurs mot England. Båten tilhører oberstløytnant Keim. Johan Edvards 23-års dag blir feiret underveis. (16.08.1941)

16/08/1941

En norsk SS-soldat og frontkjemper vedgår i bladet Hirdmannen at han har skutt en jødisk sivilist i Ukraina på tre meters hold. Han beskriver hendelsen slik: “Foran huset på 3 meters hold blir han skutt. Hodet deler seg og hans råtne hjernemasse velter ut”. Frontkjemperen blir etter krigen dømt etter paragraf 86 og landssvikanordningene, for å ha ytt fienden bistand. (16.08.1941)

16/08/1941

Tre bilverkstedarbeidere i Oslo dør etter å ha drukket sprit som de fant på en bensintank. (16.08.1941)

15/08/1941

Det er holdt telling av husdyr i Ålesund i dag, etter Forsyningsdepartementets bestemmelse. Tellinga omfatter hester, storfe, svin, geiter, sauer og høns. Alle som har slike husdyr må oppgi antall og hvilket slag på et fastsatt skjema. (15.08.1941)