Hjem

1942
15/09/1942

Det kommer formelle bestemmelser om romoppvarming før vinteren. Temperaturen i vanlige oppholdsrom og skoler i vinterhalvåret skal ikke overstige 18 grader, i butikker 15 grader og i soverom 10 grader. Husstander på inntil fire medlemmer kan varme opp ett oppholdsrom, husstander på fem eller flere medlemmer to rom. (15.09.1942)

14/09/1942

Lingekarene Bugge og Mathisen har kommet seg over til gården Urvolden ved Tosenfjorden etter aksjonen ved Majavatnet. Lokalbefolkningen blir mistenksomme, men de får overnatte i et uthus og går for å snakke med folkene på gården morgenen etter. Der venter lensmann Arnold Fossem og lensmannsbetjent Alf Skogmo, som blir skutt av Lingekarene når de tar frem håndjernene. Det er en tragisk misforståelse: Det viser seg at hverken Fossem eller Skogmo er nazister; den ene er sågar aktiv i motstandsbevegelsen. Lensmannsfolkene på sin side hadde ikke annet å gjøre enn å gå til anholdelse da de ble tilkalt, og Lingekarene innså at de var ferdige dersom det dreide seg om protyske lensmannsfolk, som det er mange av under krigen. (14.09.1942)

14/09/1942

Nå er tiden inne til å gå på kråkejakt, heter det i en appell fra Bergen Jeger- og Fiskerforening. Kråke er en delikatesse, og nå er den fetest. Det er folk som har tjent opptil et halvt tusen kroner på kråkefangst. (14.09.1942)

13/09/1942

Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka:

(13.09.1942)

13/09/1942

BAKGRUNN: Etter flere jødearrestasjoner den siste tiden, blir spørsmålene om flukt ganske tydelig for flere nordmenn med jødisk bakgrunn, fordi konkrete advarsler begynner å komme. Sosiolog og motstandsmann Arvid Brodersen, som har tett kontakt med tyske offiserer og motstandere av nazismen etter sin studietid i Tyskland, har fått hemmelig informasjon overlevert fra majorene Theodor Steltzer, Frithjof Hammersen og grev Helmuth James von Moltke. Moltke var også den som informerte den norske motstandsbevegelsen/London-regjeringen om Wannsee-konferansen i januar. Gjennom disse kanalene bringer Brodersen forvarsler om deportasjon av jødene videre til hjemmefrontens ledelse og Jens Christian Hauge. Moltke kan ikke gi noen bestemt dato for når deportasjonene skal skje, men han kommer fysisk til Oslo for å advare nå i september. (13.09.1942)

13/09/1942

49 år gamle Karl Gustav Sørensen fra Mandal omkommer når et amerikansk skip blir bombet i senk av tyske fly i Nordishavet, på reise fra Amerika til Sovjet. Man klarer imidlertid aldri å finne ut hvilket skip han var på. Han etterlater seg sin svenske kone Anna, som han giftet seg med i New York i 1921. (13.09.1942)

12/09/1942

MT Daghild av Oslo blir truffet av en tysk torpedo mens skipet seiler i konvoi fra England til USA. Trass i dette holder skipet sin plass i konvoien til det blir lyst. Det viser seg at torpedoen har truffet en av tankene og laget et hull på 50 x 54 fot. Skaden blir utbedret i New York. (12.09.1942)

12/09/1942

Telegrafverket melder om at fra 14. desember vil ikke lenger rikstelefonsamtaler mellom klokken 21 og 06 ekspederes. Unntaket er tyske særsamtaler, viktige samtaler i statsanliggender, livsviktige samtaler og pressesamtaler. Årsaken er først og fremst mangel på arbeidskraft ved rikstelefonen. Trafikken har økt sterkt, og personalet er overarbeidet. Mange er sykemeldt. (12.09.1942)

11/09/1942

MS Hindanger av Bergen blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Liverpool til New York. Motormann Georg Mikal Monsen omkommer. Man finner det nytteløst å berge skipet, så den britiske korvetten Amherst senker skipet med en synkemine etter å ha tatt om bord de 40 overlevende. (11.09.1942)

11/09/1942

11 år gamle Karin og broren får endelig hjelp til å flykte til Sverige, etter at både faren og moren har dratt i forveien. Det var for risikabelt å flykte sammen, men nå kan familien endelig gjenforenes i Stockholm. Se video: https://www.nrk.no/skole?mediaId=21035 (11.09.1942)

11/09/1942

I alt 75 kilo tyttebær er beslaglagt hos en dame som har drevet oppkjøp i Stange i Hedmark i stor stil i strid med forskriftene. (11.09.1942)

11/09/1942

Det viser seg at flere arbeidere på tyske arbeidsplasser i Nord-Norge, som har fått fri for å delta i innhøstingsarbeidet, enten er kommet for sent tilbake igjen eller rett og slett er uteblitt. I en kunngjøring fra Lofoten og Vesterålen politikammer blir det gjort oppmerksom på at en slik uteblivelse for fremtiden blir møtt med de skarpeste forholdsregler fra de tyske myndigheter. (11.09.1942)

11/09/1942

Den kanadiske kapteinen Graeme Black, ti britiske soldater og Sverre Granlund og Magnus Djupdræt fra Kompani Linge, har reist fra Orknøyene om bord på ubåten Junon for å utføre et planlagt kommandoraid mot kraftstasjonen i Glomfjord. Operasjonen kalles “Musketoon”, og hensikten er å stanse kraftforsyningen til krigsproduksjonen på Haugvik aluminiumsfabrikk. (11.09.1942)

10/09/1942

MT Sveve av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U96, når konvoien deres blir angrepet på vei fra Clyde til Curacao. Alle 39 om bord overlever og blir reddet. (10.09.1942)