Hjem

1941
19/02/1941

MS Benjamin Franklin av Oslo kommer ut av konvoien sin på grunn av uvær, og den tyske ubåten U-103 torpederer skipet. Mannskapet går i livbåter, og sju personer blir sju dager etter plukket opp av HMS Pimpernel. 28 blir plukket opp av egyptiske Memphis, men disse omkommer når Memphis senere synker i dårlig vær. Tilsammen 29 av 36 personer omkommer. (19.02.1941)

19/02/1941

I følge dropsfabrikkene er det stor etterspørsel etter drops og pastiller – og minkende tilgang på råstoffer. Det lages bare 60 prosent av tidligere kvantum, og fabrikkene har gått mer over til produksjon av kaffeerstatning og andre kriseprodukter. (19.02.1941)

19/02/1941

Den todagers skolestreiken i Bergen avblåses etter henstilling fra ordfører Asbjørn Stensaker og trusler om “nødvendige forføyninger” fra kommissarisk statsråd Ragnar Skancke. Gebietskommissar i byen, Heinrich Christen, har svart på studentenes brev og skriver at hirden heretter har forbud mot å gripe inn ved skolene. (19.02.1941)

19/02/1941

Vinterens sprengkulde fortsetter, og de private husholdningene blir instendig bedt om å spare på strømmen. (19.02.1941)

18/02/1941

Gjennom Nordische Aktiengesellschaft (kalt Nordag), opprettet i Berlin i 1940 med kapital fra Luftfahrtsministerium, skal den norske aluminiumindustrien bygges kraftig ut for å hjelpe det tyske flyvåpen, Luftwaffe. Hermann Göring (bildet) gir ordre om et program som blant annet omhandler aluminiumsanlegg både i Sauda, Glomfjord, Herøya og Odda. Aluminium- og oksydfabrikker skal også anlegges i Tyin og Osa i Hardanger. (18.02.1941)

18/02/1941

Nye NS-ordførere utnevnes i Oslo, Aker, Bærum og Asker. (18.02.1941)

18/02/1941

John Rognes har kommet seg til London og møter forsvarsminister Ljungberg. Han får nå som oppdrag å arbeide med militærorganisasjonens saker innen forsvarsdepartementets etterretningskontor. (18.02.1941)

18/02/1941

Utstedelse av nye legitimasjonskort er i gang. Fra 1. april er det påbudt med besittelse av legitimasjonskort med foto. Fotografene rundt omkring i byene har ekstra mye å gjøre. Flere av dem reiser rundt i bygdene for å ta bilder for folk. (18.02.1941)

17/02/1941

Kulturdepartementet sender ut “Forordning om vern av den norske bokheimen”. Den er lagd med samtykke fra Terboven og i samråd med Politidepartementet. Forordningen fastslår at bøker og skrifter “som skader den nasjonale og sosiale framgangen” til det norske folk kan bli beslaglagt og inndratt uten vederlag. Forbudt og skadelig litteratur er først og fremst politiske, ideologiske og “umoralske” bøker. En liste med over 300 bøker blir etter hvert offentliggjort. (17.02.1941)

17/02/1941

Etter alle sammenstøtene med hirden i Bergen går elevene ved de høyere skolene til to dagers streik. Lærere og elever sender et brev til den kommissariske statsråden, med gjenpart til Gebietskommissar Christen i Bergen, der de tar kraftig avstand fra hirdens brutale opptreden. Bildet viser tyske soldater som jager streikende skoleungdom. (17.02.1941) (Fotograf Arne Berge, fra Åse Løvaas Pedersens samling)

17/02/1941

Rolf Strømsheim fra Ålesund skriver i dagboka si: “Det blir nå ikke ansett som skam å sitte i fengsel (fengslet av Gestapo), men heller som en ære. Forbrytere og tyver og annet kjeltringpakk er løslatt for å settes inn i Hirden. Det blir gjort mye narr av NS gjennom vitser, f.eks. “Heil og sæl, svelt ihjel”, “Alle tiders usling, Vidkun Quisling”.” (17.02.1941)

16/02/1941

Det skal holdes NS-møte i Bio i Vardø klokken 21 i kveld. Tre foredrag skal fremføres: “Englands planer for å trekke Norge inn i krigen”, “Med Quisling for Norge” og “Til Norges kvinner”. (16.02.1941)

16/02/1941

Tyske soldater holder minneseremoni med kranseutlegging i Jøssingfjorden, der Altmark ble stormet av britiske soldater for å frigjøre 300 britiske fanger. Tyskerne har satt opp en minneplate. Det er ett år siden Altmark-affæren. (16.02.1941)

16/02/1941

Politiminister Jonas Lie og hans nærmeste fortrolige statsråd, Sverre Riisnæs, blir i et møte i forbindelse med Himmlers avreise fra Norge enige om at de skal skaffe seg fronterfaring. Dette er i tråd med SS’ oppfatning om at ledere i SS må ha kamperfaring. Man vil unngå et tilbaketrukket og fjernt byråkrati uten kjennskap til realitetene, så fronterfaring er en betingelse for den som ønsker å gjøre karriere i SS. Planen er at de snart skal reise til Berlin for å møte Himmler og få instrukser om hvor de skal tjenestegjøre. (16.02.1941)