Hjem

1941
13/10/1941

Etter evakueringen av Svalbard i september, har 349 av de evakuerte nordmennene blitt innrullert i Den norske brigaden i Skottland. (13.10.1941)

13/10/1941

En del russiske krigsfanger har ankommet Norge. De brukes som arbeidskraft på tyske anlegg. Det er opprettet flere hovedleire for krigsfanger både i Sør- og Nord-Norge, såkalte “Stalag”. I en forordning har Terboven forbudt ethvert samkvem mellom nordmenn og krigsfanger. (13.10.1941)

13/10/1941

Det kommer ny episode av Filmavisen. Det handler blant annet om sykkeluken, potetferien, ungdommens dag og kommissarisk minister Gulbrand Lundes reise i Finnmark. (13.10.1941)
https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1941/FMAA41000741/avspiller

13/10/1941

Oslo kommune har utvidet sitt jordbruksområde med 500 mål, og Ekebergsletta har kommet inn i byens matproduksjon. Stort nybrotts- og kultiveringsarbeid er utført i sommer, av 250-300 arbeidsledige. (13.10.1941)

12/10/1941

Konvoien til DS Roy av Bergen blir angrepet av minst fire tyske motortorpedobåter. Den ene torpedoen treffer Roy og livbåtene settes på vannet. Et halvt minutt etter synker skipet og fire mann omkommer. (12.10.1941)

11/10/1941

Det meldes at 1000 nye konstabler skal utdannes til ordenspolitiet, fordelt på Trondheim, Oslo, Tromsø, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I første omgang settes det i gang kurs for omtrent 500 mann. (11.10.1941)

11/10/1941

Innbyggerne i Grong i Nord-Trøndelag er pålagt å innlevere ski og beksømstøvler – ett par støvler per person og alle ski som finnes i bygda. På Dombås rekvirerer tyskerne sykler. (11.10.1941)

11/10/1941

Alle skifabrikker i Oppland fylke går for fullt: Det er stor etterspørsel etter norske ski av bjørk og ask. Importen av utenlandske trematerialer har praktisk talt opphørt, og man håper nå at skogeiere vil klare å skaffe nok trevirke til produksjonen. (11.10.1941)

11/10/1941

Det er startet opp en teaterskole i Oslo, med 22 elever fordelt på tre klasser: Skuespill, opera og ballett. Studietiden blir to år. Det undervises også i tysk og italiensk. (11.10.1941)

10/10/1941

Etter harde forhandlinger med både britiske og amerikanske skipsfartsmyndigheter, undertegner Nortraship en ny tonnasjeavtale. Den fører til at britene får disponere ¾ av alle norske skip. I forhandlingene har Nortraship kjempet for å beholde fraktinnbetalingene i dollar, for en mer likeverdig stilling med britene i disponeringen av allierte skip og for å motta forsikringer vedrørende norsk skipsfarts rettigheter etter krigen. I spørsmålet om valuta ser Nortraship ut til å ha fått medhør for sine krav. Når det gjelder disponering av allierte handelsfartøy, blir det dannet en komité, «Anglo-Norwegian Shipping Committee», som til tross for en rekke møter bare ser ut til å få overfladisk innflytelse på spørsmålet. Når det gjelder skipsfartspolitikken etter krigen gir britene bare vage løfter. (10.10.1941)

10/10/1941

Sjefen for det tyske sikkerhetspoliti i Norge, Heinrich Fehlis, tar initiativ overfor politidepartementet om å stemple alle norske jøders pass med bokstaven “J”. Etter en del brevveksling mellom Fehlis og departementet blir de enige om opplegget i løpet av høsten, og det planlegges en bestilling på rundt 700 stempler med “J” i desember. Parallelt, utover høsten, begynner justisminister Sverre Riisnæs planleggingen av å gjeninnføre av jødeparagrafen. (10.10.1941)

09/10/1941

Styret i Studentersamfundet i Trondheim blir innkalt til NS’ fylkesfører og meddelt at styret avsettes på grunn av “negativ og bolsjevistisk holdning”. NS’ studentfylking overtar Studentersamfundets ledelse. (09.10.1941)

09/10/1941

En mann som kaster tallerkener ut av et hotellvindu og ned på et tysk marsjerende kompani i Oslo, blir arrestert og dømmes til tre års fengsel for “tilsiktet fornærmelse mot Wehrmacht”. (09.10.1941)

08/10/1941

Ingvald Garbo, som siden før krigen har advart mot Hitler og framveksten av nazismen og fascismen i Europa, blir arrestert. Han er også en kompromissløs talsmann for demokrati, toleranse og menneskets verdighet. Tyskerne har jobbet lenge med å kartlegge personer i Bergen som undergraver deres autoritet, og det er nærmest tilfeldig at Ingvald blir arrestert. De får imidlertid informasjon om hans motstand og virksomhet fra andre hold; blant annet finner de ut at han har delt ut informasjon fra BBC til tyske soldater. Han utsettes for harde forhør der han står imot som en klippe. Ingvald blir stilt for tysk rett, dømt til døden og blir henrettet i november. Før henrettelsen skriver han et brev til sønnen Gunnar:

(08.10.1941)