Hjem

1943
13/06/1943

I Holmestrand foregår militær utdannelse av den nyopprettede SS-Vaktbataljon Norge. SS-mennene vil bli satt til å bevokte fanger som arbeider på anlegg, og de vil også sikre viktige bedrifter mot sabotasjeforsøk. (13.06.1943)

13/06/1943

Et Mosquito jagerbombefly fra den norske 333-skvadronen, ført av løytnant Knut Skavhaugen, er på oppklaringstok over norskekysten når de oppdager en tysk Dornier flybåt på havnen i Haugesund. Mosquitoen stuper, og den tyske flybåten står i flammer. Dette er første seier med de nye Mosquito-flyene som skvadronen har fått. (13.06.1943)

12/06/1943

Stramme restriksjoner for reiser med jernbane og buss medfører stor rift etter feriesteder man kan komme til uten spesiell reisetillatelse. Men det er ikke lett å ordne ferieopphold på slike steder; mange bondegårder averterer riktignok at de tar imot gjester, men for det meste er det bare enkeltrom som tilbys, og maten må gjestene sørge for selv. Hoteller og pensjonater som ennå er i drift, melder at alle rom er bortbestilt for lenge siden. Sykkelen blir det greieste fremkomstmiddelet i sommer, og Landslaget for Norske Ungdomsherberger tilbyr rimelig innkvartering for syklende turister som er medlem av laget. (12.06.1943)

11/06/1943

En ung kontorassistent har stjålet 350 000 rasjoneringsmerker for sukker, mel, fett, tekstil og såpe fra Halden forsyningsnemnd. Sannsynligvis har vedkommende tjent 20 000 kroner på salg av merkene. Senere har han ikke vært å finne. (11.06.1943)

10/06/1943

Den danske blikkenslageren og tøffelprodusenten Peter Christensen blir arrestert på Høybråten i Oslo. Gestapo har lykkes i å spore opp NKPs hemmelige trykkeri i Christensens kjeller. Blant de illegale trykksakene som har blitt produsert, er NKPs aviser Norsk Ungdom og Den norske kvinne. Høsten 1944 blir han skutt på Trandum. Typograf Trygve Gulliksen blir også arrestert på samme sted, men lykkes senere i å rømme. (10.06.1943)

08/06/1943

Lærer Bernt Skeie, som ble arrestert for å være kurersjef for Milorg i Bergen i mai, dør etter tortur på Grønnestølen sykehus. (08.06.1943)

08/06/1943

Sporskifter ved Oslo Vestbanestasjon, Ivar Olaus Solum, blir arrestert for sabotasje. Han blir fengslet på Møllergata og senere Grini. Dommen lyder på 15 års tukthus. Utpå høsten blir han sendt til Tyskland og dør av sykdom i Nieder Roden våren 1945. (08.06.1943)

08/06/1943

Det blir anledning til å levere inn alt brukt tøy til bestemte samlesentraler. For hver kilo får man ti klesmerker – og dessuten betaling etter gjeldende priser. Det skal settes i gang en stor kampanje for å få folk til å kvitte seg med gamle filler. (08.06.1943)

06/06/1943

Wehrmacht-offiser Karl Wermann blir likvidert på Raufoss av Osvald-gruppa. Bakgrunnen for likvideringen er ikke kjent. Det sies også at tømmermann Alf Eugen Gran fra Oslo har blitt drept av en kommunistgruppe, trolig fordi han var angiver. (06.06.1943)

05/06/1943

Kåre Hersjøen fra Stange, som i august ble arrestert for å ha hjulpet russiske flyktninger, dør i Sachsenhausen. (05.06.1943)

05/06/1943

Minister Blehr bestemmer at alle som har gjort fronttjeneste vil få tildelt tilleggskort for tobakk. (05.06.1943)

05/06/1943

MTB 620 og 626, som ligger i dekning i ved Korsfjorden, får beskjed fra Shetland om at det ikke er nødvendig å vente lenger på handelsskipet Skiensfjord som tilsynelatende har tysk krigsmateriell om bord. Flotiljesjefen beslutter dermed å heller angripe den første tyske konvoien som kommer. Snart ser utkikken et handelsskip på vei sørover, eskortert av en minesveiper. På 700 meters hold åpner MTB-ene ild mot det tyske skipet Altenfels. Skipet synker umiddelbart. MTB-ene blir skadet i skuddveksling med minesveiperen, men kommer seg tilbake til Lerwick. To av besetningen på 620 blir drept. (05.06.1943)

04/06/1943

To Stavanger-gutter som forleden fant en luftverngranat, la den på et bål. To andre gutter kom til og fortalte hvor farlig granaten var, men da en av dem prøvde å pirke den bort fra bålet, eksploderte den. De fire ble sendt til sykehus, og den ene døde. (04.06.1943)

03/06/1943

Fire norske karer møtes i Lenvik og blir enige om å opprette radiosenderen Lyra i Porsa i Alta. Grunnen er at tyskerne nylig har flyttet flåten sin fra Bogen til Alta, deriblant slagskipet Tirpitz. Det er Rolf Storvik og Tryggve Suklæt som får ansvaret for å sende meldinger over radio til London om bevegelser ved tyskernes flåtebase. (03.06.1943)