Hjem

1944
10/05/1944

Ti nordmenn, åtte fra Stavanger, én fra Egersund og én fra Kolbotn, er henrettet i Trandumskogen. (10.05.1944)

09/05/1944

Denne plakaten har dukket opp på Holmenkollbanens vogner de siste dagene. Sivilkledd politi skal følge med på at forbudet blir etterlevd. Bakgrunnen for forbudet er at mange foretrekker å stå i stedet for å sette seg ved siden av en tysk soldat eller en Hirdmann. (09.05.1944)

09/05/1944

150 politifolk slår til i en razzia mot Milorg på Hadeland. Omkring 90 prosent av Milorg-gruppen i området blir arrestert, så man kan med god rett tale om en total utslettelse av Milorg på Lunner. (09.05.1944)

09/05/1944

Tolv mann blir henrettet på Trandum, blant annet «for virksomhet og propaganda til fordel for en fremmed stat». Seks av dem ble arrestert under opprullingen på Sørlandet ved årsskiftet 42/43. (09.05.1944)

09/05/1944

Linge-karer kaprer og sprenger et elektrisk lokomotiv på Thamshavnbanen – det siste av seks kis-lokomotiver som Orkla-selskapet disponerer. De fem andre ble sprengt i oktober 1943. Dermed stanser utskiping av svovelkis fra Løkkengruvene til Tyskland. (09.05.1944)

08/05/1944

En Fi156 Storch tar av fra Værnes, med destinasjon Hattfjelldal. Om bord er Gerhard Bolz, Gustav Hilburg og Walter Sigel. Småflyet treffer kabelsnorer hengende ned fra hovedkabelen lengst vest i Vuddudalen, blir hengende noen sekunder i propellen, for så å falle ned omtrent 100 meter ovenfor jernbanesporet. Flyet tar fyr og de tre om bord omkommer i flammene. (08.05.1944)

08/05/1944

En kommunistisk sabotasjegruppe har sprengt Bjerke bru ved Ask på Ringerike. 50 meter av brua blir totalskadet. Tyskerne klarer ikke å få tak i gjerningsmennene. (08.05.1944)

07/05/1944

MK Moder II av Stokmarknes, som har erstattet hurtigruten Tromsø – Kirkenes fra 1. november 1942, har blitt kapret av tre russiske torpedobåter og skutt i senk ved Kiberg. De femten som er om bord – syv passasjerer og åtte besetningsmedlemmer – føres til Murmansk. Utpå høsten blir elleve av dem sendt tilbake til Vardø med båt, mens de tre neste blir brakt over grensen 7. januar. Sistemann slippes ut fra fly over Ifjordfjellet og omkommer i fallet. (07.05.1944)

06/05/1944

MS Tento av Oslo blir minesprengt og synker i Kielbukta på reise til Norge med kull. (06.05.1944)

06/05/1944

Lastebåten DS Almora av Oslo blir bombet av britiske fly på Hustadvika. Skipet går i brann, går på land sør for Kvitholmen og synker. Åtte nordmenn mister livet. (06.05.1944)

06/05/1944

Grenselos Knut Mathiesen blir henrettet ved skyting nær Enebakkveien på Hauketo etter at han 21. april drepte grensepolitimannen Harald Haugland. (06.05.1944)

06/05/1944

Det oppstår uro blant landets syklister etter at det har blitt kjent at en forordning om plikt til avståelse av motorkjøretøyer, mineralolje m.v. også nevner sykler og sykkeldeler. Okkupasjonsmakten har allerede rekvirert sykler i enkelte distrikter i landet. (06.05.1944)

05/05/1944

Rolf «Frank» Andersen fra Osvaldgruppen har likvidert NS-medlem og statspolitibetjent Karsten Tank Lorange på åpen gate i Gjøvik. Lorange er kontakt for Gestapo og viden kjent som en meget brutal tjenestemann. Bare NS-folk møter opp i begravelsen hans. (05.05.1944)

05/05/1944

Myndighetene kan nå kreve at folk gir fra seg telefonen «når det er nødvendig for å skaffe telefon til offentlig kontor eller tjenestemann», fremgår det av en ny lov som er offentliggjort i Norsk Lovtidende. (05.05.1944)