Hjem

1942
01/12/1942

Den norske eksilregjeringen i London får beskjed om at de norske jødene er deportert. De har tidligere fått tilsendt flere rapporter om massemord av jøder, blant annet fra den norske legasjonen i Bern og fra World Jewish Congress. (01.12.1942)

01/12/1942

Kommandanten i Auschwitz kvitterer for overtakelsen av 532 jøder fra Norge. DS Donau har i løpet av de siste dagene blitt liggende en stund utenfor mørklagte København i dårlig vær. Nå har skipet imidlertid kommet frem til Stettin, og de deporterte fraktes til Auschwitz med tog. De får hverken mat eller vann underveis. 186 arbeidsføre menn blir skilt ut, mens 116 arbeidsuføre menn, 188 kvinner og 42 barn blir drept rett etter ankomst. Kun ni av de arbeidsføre mennene overlever. (01.12.1942) (Foto: Festningsverk.no, etter avtale)

01/12/1942

Fra i dag rasjoneres bussreiser. All trafikk med dieseldrevne busser er stanset. Reisende inndeles i grupper basert på individuell prøving og må skaffe seg et reisebevis som redegjør for hvorfor vedkommende må ta buss. I byene er det bare noen få busser og trikker som går. (01.12.1942)

29/11/1942

Malvin Amdal arresteres for sin tilknytning til den illegale avisen Patrioten. I tillegg anklages han for spionasje. Han sendes først til Grini, deretter til NN-leiren Natzweiler. (29.11.1942)

29/11/1942

Australske HMAS Adelaide avholder søndagsgudstjeneste på dekk for frigitte norske krigsfanger fra blant andre MS Ramses, DS Aust og MS Kattegat. (29.11.1942)

29/11/1942

Kompani Linge dropper to instruktører i Gudbrandsdalen som skal jobbe med Milorg. (29.11.1942)

28/11/1942

Hirdens avis Hirdmannen kommer i ny utgave med overskriften “Jødeånden må bekjempes over alt!” (28.11.1942)

28/11/1942

Langs store deler av norskekysten oppretter de tyske militærmyndighetene sperresoner hvor all ferdsel er forbudt om natten. Dette går blant annet sterkt ut over fiskeflåten. (28.11.1942)

27/11/1942

To norske motortorpedobåter fra Shetland har kommet sigende inn ved Rolvsnes. Det er MTB 626 og MTB 631 som ser etter egnet skjulested. Kjentmann Mons Klubben viser vei, og de legger seg i skjul ved siden av Hisøy. De er på rekognoseringstokt for å senke og lamme tysk båttrafikk. Båtene blir kamuflert, og de setter ut tre vaktposter på forskjellige steder på land. De finner imidlertid ingen passende mål, men blir liggende i noen dager på grunn av dårlig vær. Mens de ligger der, får en av dem en idé om å ta med et juletre til å ha i messa på Shetland. En annen får også en idé om å hente to trær, slik at de kan sende det andre til kong Haakon i London. Dette vekker stort engasjement; først finner de ikke et tre som er fint nok for kongen, men til slutt finner de et feilfritt tre som de tar med seg. Treet blir sendt til London og blir veldig godt mottatt. (27.11.1942)

27/11/1942

En konstabel skriver i vaktjournalen for Stapo i Bergen: “Fangene avlevert Oslo. Alt vell. Johansen.” Med dette mener han at arrestasjonene av jødene i Bergensområdet har gått etter planen. (27.11.1942)

27/11/1942

De 72 jødene som på ordre fra Gerhard Flesch ble sendt fra Trøndelag til Oslo med tog, har ankommet Oslo østbanestasjon etter at DS Donau og MS Monte Rosa har seilt. Disse jødene blir dermed overført til Bredtvet leir. I alt 196 jøder kommer til å sitte internert på Bredtvet frem til ny deportasjon i februar. (27.11.1942)

27/11/1942

World Jewish Congress har sendt et brev til utenriksminister Trygve Lie i London og ber om at radiosendingene fra London skal inneholde appeller til Norge om å redde jødene. Lie avslår dette et par dager senere: “Slike appeller er ikke nødvendige for å oppildne befolkningen til å gjøre sin humane plikt mot jødene i Norge.” Brevet fra World Jewish Congress inneholder også beskrivelser av forfølgelsene i de enkelte okkuperte områdene. (27.11.1942)

27/11/1942

Skolene får beskjed om at de kan ta juleferie fra 30. november. Årsaken er bekymring for knappe brenselsforråd. (27.11.1942)

26/11/1942

Når DS Donau har forlatt Oslo havn, assisterer to jødiske fanger Berthold Epstein med å føre fullstendige lister over alle om bord. (26.11.1942)