Hjem

1941
08/12/1941

Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgave å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han verver seg til fronttjeneste i mellomjula. (08.12.1941)

08/12/1941

Finn Knutinge Kaas, som har deltatt i aksjonene mot englandsfarten i Ålesund, verver seg som frontkjemper til Den norske legion på østfronten fordi motstandsbevegelsen har avslørt hans aktiviteter på Sunnmøre. Senere skal han komme tilbake til Norge og bli veldig aktiv for Sipo, også som torturist ved arrestasjoner og forhør. (08.12.1941)

08/12/1941

Etter at Heinrich Fehlis i oktober tok initiativ overfor politidepartementet om stempling av alle norske jøders pass, blir det nå bestilt 700 stempler med bokstaven “J”. Sikkerhetspolitiet planlegger å kunngjøre påbudet om stempling i januar. (08.12.1941)

08/12/1941

Det kommer ny episode av Filmavisen, som blant annet handler om Quislings besøk i Trondheim og Nasjonalhjelpens arbeid. (08.12.1941)

https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1941/FMAA41001141/avspiller

08/12/1941

Den NS-oppnevnte formannen i Oslo skolestyre uttaler på et møte for lærere i Oslo: “Skolens folk blir nødt til å ta et klart standpunkt for eller imot nyordningen i Norge. De som tar standpunkt mot, vil ikke kunne brukes i skolen”. Kirke- og undervisningsdepartementet beslutter å opprette to nye lærerskoler for “hurtigutdannelse” av lærere på Hamar og Koppang. Undervisningen varer bare i noen måneder. (08.12.1941)

07/12/1941

Hitler utsteder førerdirektivet “Nacht und Nebel”, som har den hensikt at politiske aktivister skal arresteres og “forsvinne” i tyske konsentrasjonsleire og tyskokkuperte områder mens krigen pågår. Direktivet har overskriften “Retningslinjer for forfølgelsen av straffbare handlinger mot riket eller tyske tropper i de besatte områder”. Direktivet innebærer at sabotører, kommunister, motstandsfolk og andre personer som er i besittelse av våpen eller på annet vis kan mistenkes for å hjelpe til i motstandskampen, kan bli deportert til Tyskland uten at pårørende eller lokale myndigheter blir underrettet. “Nacht und Nebel” blir et hemmelig begrep som brukes mellom tyske soldater og embetsmenn som omtaler fangene som “NN-fanger”. (07.12.1941)

07/12/1941

Mange som har forsøkt å flykte og ta seg over grensen til Sverige har hittil blitt avvist av svenske myndigheter. I år er minst 450 personer nektet innreise eller overlatt til den tyske okkupasjonsmakten. Personer av høy alder og høy sosial posisjon har sluppet lettere inn. Svenske myndigheter har vegret seg i utgangspunktet mot å slippe inn unge mannlige arbeidere som de frykter vil ta seg til Nord-Norge og fortsette væpnet kamp der. Fra inneværende måned slipper imidlertid Sverige i praksis inn alle flyktninger, unntatt tyske desertører. (07.12.1941)

07/12/1941

Den norske diplomatiske representant i Helsinki trekkes tilbake fordi Storbritannia har erklært Finland krig, etter at finnene ikke har lagt ned sin deltakelse i krigen mot russerne. Bruddet mellom Norge og Finland er ikke til å unngå, fordi russerne nå har blitt allierte på britisk side. (07.12.1941)

07/12/1941

I de første ukene etter angrepet på Pearl Harbor kommer tolv norske skip til å gå tapt. Det første er DS Haraldsvåg, som ligger i Hongkong når japanerne angriper byen: Kapteinen gir ordre om å åpne bunnventilene for at skipet ikke skal havne i japanernes hender. Fire skip blir torpedert eller bombet. Syv skip blir kapret eller beslaglagt av japanerne. De fleste mannskaper blir internert og overført til japansk fangenskap. (07.12.1941)

07/12/1941

Japan angriper Pearl Harbor på Hawaii for å sette den amerikanske stillehavsflåten ut av spill. De erklærer samtidig krig mot USA, Storbritannia og Nederland og angriper blant annet Thailand, Hongkong og Malakka-halvøya. Angrepet skaper offentlig raseri i USA og fører til at USA erklærer Japan krig. Også Canada, Nederland, Storbritannia og New Zealand erklærer krig mot Japan. (07.12.1941)

06/12/1941

Temperaturen har krøpet til under 10 kuldegrader i den nye arbeidsleiren for sovjetiske krigsfanger i Alta. De neste tre døgnene kommer 26 fanger til å dø her, i noe som ser ut til å bli den dødeligste leiren i landet denne vinteren. Vasilij Klopisjev, som kom til Alta i oktober, dør i dag sammen med Vasilij Andropov, Pjotr Bytsjkov, Nikolaj Gavrilov, Nikolaj Igonin, Vasilij Ikonnikov, Vasilij Katrusja, Semjon Pigalov og Mikhail Sorokoletovskij, alle mellom 20 og 34 år gamle. (Kilde: Øystein H. Brekke) (06.12.1941)

06/12/1941

Vidkun Quisling uttaler i sin tale til Vestlandsstevnet: “Derfor er det bare én ting som venter på dem som står imot oss og som fremdeles vil fortsette med dette: De må tilintetgjøres.” (06.12.1941)

06/12/1941

Avisene har annonser for Den norske legion: “Til vern om folk og land! Du har alltid hørt om faren fra øst. Du visste at det du fryktet, en gang måtte komme. Nå er alvorets time kommet. Hva holder deg tilbake fra å gjøre din plikt i dag? Gå med i Europas frihetskamp. Meld deg til Den norske legion”. (06.12.1941)

05/12/1941

Politiet i Bergen konstaterer en tiltakende gaukevirksomhet utover høsten og arresterer to karer som blir tiltalt for å ha omsatt ulovlig brennevin, såkalt “flyalarm” eller “dunder”, fremstilt av denaturert sprit. Én av karene er autorisert desinfektør og får anvisning på slik sprit. Den har han blandet med vann og solgt for 10 kroner flasken. (05.12.1941)