Hjem

1940
08/12/1940

18 midlertidige boenheter er innflyttingsklare på øvre Sannan i Steinkjer. Disse skal brukes som bolig for arbeidere i forbindelse med gjenoppbyggingen av byen. Husene kalles “Sarpsborghus” og er lemhus på 3,75 x 7,5 meter, dimensjonert for seks personer. Hvert hus monteres på én dag. (08.12.1940)

08/12/1940

Slumsøstrene har juleinnsamling ved julegranen på Universitetsplassen på Karl Johan og får besøk av barnehagebarn. Julehandelen går trått, siden butikkene mangler det meste av det vanlige vareutvalget. Ribbe til jul er nesten umulig å få tak i, da tyskerne forsyner seg av mesteparten. (08.12.1940)

08/12/1940

Tidligere presseattaché ved den norske legasjonen i Stockholm, Toralv Øksnevad, kom til London fra Sverige i august, og får nå ansvaret for å ordne eksilregjeringens forhold til BBC. Han får til en avtale om at utvalgte NRK-medarbeidere kan kalles til London og stilles gratis til BBCs rådighet. Han blir også satt til å lede de norske sendingene. (08.12.1940)

07/12/1940
07/12/1940

Høyesterettsdommerne klarer ikke å få til en konferanse med statsråd Riisnæs. Han henviser bare til Sosialdepartementet.
Dommerne formidler at de vil fratre sine embeter hvis den nye forordningen ikke endres. Høyesterett mottar samtidig et brev fra Terboven der han presiserer at Høyesterett ikke skal blande seg inn i forordninger og den politiske utviklingen. (07.12.1940)

06/12/1940
06/12/1940
06/12/1940
06/12/1940

Det kunngjøres at aldersgrensen for offentlige tjenestemenn settes ned fra 70 til 65 år og at statsråden personlig skal ha rett til å ta endelig avgjørelse i fratredelsessaker. Det innkalles til plenumsmøte i Høyesterett der dette diskuteres, og samtlige dommere finner forordningen lovstridig. Sju av høyesterettsdommerne er over 65 år, og det fryktes at Høyesteretts uavhengige stilling settes i fare. De ber om en konferanse med justisminister Riisnæs for å kreve forordningen endret. (06.12.1940)

06/12/1940

Det er konferanse i Ålesund om forsyning og rasjonering. Flere tilreisende foredragsholdere deltar, sammen med en rekke ordførere og kommunale tillitsvalgte i regionen. Direktør Schei i kontoret for proviantering og rasjonering, dr. Lars Spildo i Landbruksdepartementet, fylkesagronom Myklebust og statens husstellærerinne fru Sætrevik foreleser. Konklusjonen er at hver kvadratmeter jord må utnyttes til å drive frem mer poteter, korn, grønnsaker og rotvekster. (06.12.1940)

05/12/1940

Finske D/S Oscar Midling blir torpedert utenfor Stadlandet av den britiske ubåten HMS Sunfish. Hele besetningen, samt den norske losen, omkommer. (05.12.1940)

05/12/1940

War Office, krigsministeriet i den britiske regjeringen, godkjenner den norske styrken i Skottland som stridsklar. Glasgow har utover høsten blitt utsatt for mange luftangrep, og det er allmenn frykt for tysk invasjon. Militære avdelinger i området er i alarmberedskap, og to kompanier fra den norske styrken blir satt opp i Coatbridge og på Heath Hall flyplass. (05.12.1940)

05/12/1940

Hovedvannledningen blir brutt i Grefsenveien i Oslo og forårsaker store ødeleggelser. Grefsenveien 19 blir ødelagt, og kolossale vannmasser river med seg vedlager, bryter ned porter og stålgjerder og ødelegger biler. (05.12.1940)

04/12/1940