Hjem

1943
14/10/1943

Stor-Oslo sikrer seg ekstraordinære lagerlokaler for potetforsyningen: Både Rådhussalen, Kinopaleet og Colosseum skal benyttes som lagre. (14.10.1943)

13/10/1943

Ålesund Røde Kors åpner suppekjøkkenet i Buholmgata igjen. Det blir utdeling tre ganger i uka; mandag, onsdag og fredag. (13.10.1943)

12/10/1943

Fenrik i flyvåpenet, Jacob Jensen fra Harstad, omkommer i en flystyrt mellom Skottland og Shetland. (12.10.1943)

12/10/1943

Etter en konferanse med LO og Norsk Forbund for Skog- og Landarbeid, har Rikskommissariatet stilt en ekstra kvote tobakk til rådighet for særlig kvalifiserte skogsarbeidere. (12.10.1943)

12/10/1943

Vidkun Quisling bryter alle forhandlinger med Universitetet i Oslo, forlanger at det nye reglementet som vektlegger politisk syn ved studentopptak blir «etterkommet av alle vedkommende» og truer med arrestasjoner. (12.10.1943)

12/10/1943

Osvald-gruppen gjennomfører en sprengningsaksjon mot kraftnettet omkring Oslo, ved blant annet Liertoppen, Bryn og Norderhov. Resultatet av aksjonen er ukjent. (12.10.1943)

11/10/1943

En av de kvinnelige ansatte fra hurtigruteskipet Sanct Svithun, som forliste ved Stadlandet 30. september, skyller i land ved Tustna utenfor Kristiansund. Det er funnet flere lik fra skipet langs kystlinjen de siste dagene. (11.10.1943)

11/10/1943

Etter å ha oppholdt seg noen måneder i Storbritannia, blir Joachim Rønneberg gitt nye oppgaver: Nå skal han planlegge Operasjon Fieldfare, som har som mål å bryte jernbaneforbindelsen gjennom Romsdal til Åndalsnes. (11.10.1943)

10/10/1943

Linge-karene Torbjørn Hoff (26) fra Elverum, Henning Løkken (27) fra Stor-Elvdal og Jens Christian Beck (23) fra Nittedal blir sluppet ned i fallskjerm over Rørosvidda for å forberede jernbanesabotasje. På grunn av navigeringsfeil slippes de imidlertid over Rambergsjøen som ikke er helt tilfrosset, og alle tre drukner. Samme dag forsvinner også etterretningsagent Lyder Hassel som blir sluppet ned i fallskjerm over Verrafjella. Antakelig drukner også han i et fjellvann. (10.10.1943)

08/10/1943

Nationaltheatrets kuppel brenner og 50 brannmenn fra fem stasjoner bruker tre slanger innenfra. Siden scenens jernteppe er nede og overrislingsanlegget fungerer tilfredsstillende, blir brannen snart slukket og skadene begrenset til kuppelen og scenehuset. Teateret må antakelig stenge i 2-3 måneder, og det konkluderes etter hvert med at brannen var påsatt. (08.10.1943)

07/10/1943

Osvald-gruppen sprenger skinnegangen under Sørlandstoget mellom Drammen og Mjøndalen. Flere vogner sporer av, to tyskere blir drept og flere norske sivile skadet. Terboven går hardt til verks etter dette: Tyskerne arresterer omkring 60 gisler og truer med å henrette dem hvis ikke fremtredende menn i distriktet går ut med en offentlig fordømmelse av sabotasjeaksjonen. (07.10.1943)

07/10/1943

En aksjonsgruppe er sendt fra Stockholm for å utføre et attentat mot Henry Rinnan på oppdrag fra SOE. Gruppen venter på Rinnan ved hans privatbolig Landstads vei 1 i Trondheim, men han ankommer med bilen i stor fart, bråstopper og skynder seg innenfor hagegjerdet med en pistol i hånden. Det virker som han har ventet på et angrep. Attentatmennene rekker dermed ikke å åpne ild mot han, men det blir en skuddveksling mellom Rinnans medarbeider Karl Dolmen og lederen for attentatgruppen. Dolmen blir skutt i brystet og ender på sykehus i fem-seks måneder, mens Rinnan selv er uskadd. (07.10.1943)

07/10/1943

Det varsles om at kriselagrene av poteter i Oslo og Aker utgjør bare omkring 15 prosent av behovet. En ditto svikt i privates og bedrifters lagring, vil innebære at kommunens kriselagre vil bli tømt tidlig på vinteren, advares det. (07.10.1943)

07/10/1943

NKPs planer om å sprenge Vallø oljeraffineri ved Tønsberg blir stoppet etter anmodning fra Milorg. (07.10.1943)