Hjem

1940
15/10/1940
15/10/1940
15/10/1940

Innenriksdepartementet bestemmer at ledige lensmannsstillinger inntil videre ikke skal besettes. (15.10.1940)

14/10/1940
14/10/1940
14/10/1940
14/10/1940
14/10/1940
14/10/1940

Universitetslover endres med øyeblikkelig virkning. Departementet trenger ikke å hente inn uttalelse fra aktuelt fakultet for å kalle inn en forsker som professor. Om kort tid blir tre professorer utnevnt ved Universitetet uten at ledelsen blir forespurt. (14.10.1940)

13/10/1940
13/10/1940
13/10/1940
13/10/1940
13/10/1940

Norsk Sjømannsforbund og det kommunistledede Scandinavian Seamen’s Club of America har flere møter med heftige diskusjoner om hvordan samarbeidet med Nortraship på vegne av sjøfolkene skal være. SSC fraråder blant annet norske sjøfolk å mønstre på skip til Storbritannia. Norsk Sjømannsforbunds leder Ingvald Haugen forsvinner midt under stridighetene og hevder han har blitt kidnappet slik at han ikke kan møte. (13.10.1940)