Etter Kongens nei forlater Tyskland den diplomatiske linjen. Luftvåpenet (Luftwaffe) får i oppgave å tilintetgjøre Kongen og regjeringen i Nybergsund. Elverum skal også bombes. (10.04.1940)