Curt Bräuer møter Kongen og utenriksminister Koht til et timeslangt møte på Elverum. Kongen og regjeringen nekter å godta at Quisling er utnevnt til sjef for en norsk regjering innsatt av tyskerne. Etter møtet drar Kongen tilbake til Nybergsund og erklærer overfor regjeringen at han ikke kan utnevne Quisling. Hvis regjeringen godtar tyske krav, sier Kongen at han må abdisere. Regjeringen lytter til Kongens nei, og i kveld kl. 20 ringer Bräuer til Koht og får svaret han ikke ønsker. Avslaget som meddeles Curt Bräuer innebærer i realiteten en krigserklæring mot tyskerne. (10.04.1940)

(Bildet: Curt Bräuer på trappen i Elverum)