Den tyske sendemannen Curt Braüer har fått beskjed om at regjeringen ønsker å forhandle. Braüer vil møte Kongen personlig, og ber om et møte på Elverum senere i dag. (10.04.1940)