En landsomfattende aksjon settes i gang gjennom Norges Kjøtt- og Fleskesentral for å øke sauebestanden i Norge. Det blir skaffet til veie 600 nye avlsdyr som hovedsakelig blir fordelt på Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland fylker. Det blir pekt på at beiteforholdene tillater en vesentlig økning av saueholdet. (07.11.1941)