Avisene omtaler elgjakten det er lagt til rette for i høst. «Den utvidede elgjakt av stor betydning for vinterens matforsyning. Man kan regne med at et par tusen elg blir skutt i høst», heter det. (13.08.1941)