Den ukrainskfødte kontordamen og jøden Helene Strand Johansen, gift med Johan Strand Johansen, ble arrestert av tyskerne på grunn av mistanke om motstand i juni. Nå overflyttes hun fra Møllergata 19 til Grini. Senere sendes hun til Auschwitz og blir en av de to første norske kvinnene som forsvinner i leiren i mai 1942. (25.07.1941)