Fylkesmann i Sogn og Fjordane, Hans Seip, avsettes av tyskerne etter å ha vist forakt for okkupasjonsmakten ved flere anledninger. NS-mann Vidar Atne overtar som fylkesmann. (25.07.1941)