De små bensinrasjonene fra april 1940 gjorde det raskt klart at bare en liten del av trafikken kunne holdes i gang. Privatkjøring har opphørt, og surrogatet man har grepet til er generatorer fyrt med knott. Kjøretøy som har tillatelse til å kjøre, kjører omkring med brennende ovner i store, varmeisolerte beholdere, som regel plassert bakpå bilen. Der ulmer knott eller trekull som danner brennbar gass. Gassen passerer et rense- og kjøleanlegg før den blir sprøytet inn i motoren på samme måte som forgasset bensin. Effekten er ofte temmelig middelmådig. (22.07.1941)