Propagandaen er synlig overalt. Her fra Oslo Vestbanestasjon. (Foto: Ole M. Engelsen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek). (22.07.1941)