Kongen og regjeringen feirer sin første 17. mai i landflyktighet. Festen får et verdig høydepunkt når Kong Haakon holder improvisert tale i sjømannskirken i London. Han kommer inn på sin forrige 17. mai-feiring da han var på flukt fra tyskerne. I en hytte i Målselvdalen hadde han lyttet til gudstjenesten fra den kirken han nå befinner seg i: “Jeg glemmer ikke det inntrykk det gjorde på meg da jeg i Norge ifjor hørte gudstjenesten fra denne kirke i London. Det var gripende og en stor oppmuntring at man også utenfor landet så levende var med oss og tok del i vår kamp.” (17.05.1941)