På selveste 17. mai blir Terboven overlevert protestbrevet datert 15. mai, fra lederne for 43 landsomfattende organisasjoner. De angriper skarpt NS og dets politikk etter nyordningen 25. september. Hirdens opptreden kritiseres også:

(17.05.1941)