General Fleischer har innlegg i avisa Norsk Tidend i London. Han skriver blant annet: “Det trenges en veldig samlet makt for å knuse naziherredømmet med dets løgnaktige ord og dets jernhårde handlinger”. Les hele innlegget: http://www.generalfleischer.no/?page_id=169 (17.05.1941)