Barn og skoleungdom i Bergen trosser forbudene og legger ned blomster og norske flagg på britiske flyvergraver på Møllendal. (17.05.1941)