Kong Haakon kolliderer i London. Kongen liker godt sin engelske sjåfør Cecil Rose, som frakter ham raskt mellom bostedet Bowdown House og regjeringskontorene i London sentrum. Adjutanten, oberst Nordlie, irriterer seg imidlertid over den britiske sjåføren og mener han er beryktet for råkjøring gjennom Londons gater. I kollisjonen får kongen et slag over venstre øye, mens oberst Nordlie forstuer håndleddet. Kapteinløytnant Eric Smith brekker nesen og blir lagt inn på sykehus. Bilen taues vekk på verksted med smadrede dører. (16.04.1941)