Alle Kvinners Blad gir ut et bilag ved navn “Nytt av gammelt”. Der heter det: “Fars gamle smokingbukser kan bli til kjole og mors umoderne skjørter kan bli til fikse barneklær. Nytt av gammelt gir Dem idéer til dette og meget, meget annet”. (02.04.1941)