En mann som har stjålet 58 sykler i bygder på Østlandet og solgt dem i Oslo, blir dømt til fengsel i 2 år og 7 måneder. Han blir også fradømt statsborgerlige rettigheter i ti år. Fire politikonstabler i Oslo får arbeidet med å oppspore stjålne sykler. (02.04.1941)