Utstedelse av nye legitimasjonskort er i gang. Fra 1. april er det påbudt med besittelse av legitimasjonskort med foto. Fotografene rundt omkring i byene har ekstra mye å gjøre. Flere av dem reiser rundt i bygdene for å ta bilder for folk. (18.02.1941)