I avisa 1ste Mai skriver Trond Hegna en lederartikkel med tittel «Ingen nordmann til salgs!», som får stor betydning for holdningskampen i det okkuperte Norge. Hegna tar et oppgjør med Terboven og omtaler rikskommissærens ord som ærekrenkelser mot det norske folk. Tyskerne reagerer sporenstreks og stenger ned avisen. Hegna blir arrestert og fengslet samme kveld. Han blir satt i Stavanger kretsfengsel og senere overført til Grini. Teksten blir svært populær, folk leser den høyt på gatene, og den blir kopiert og spredt på lapper, også over til Sverige og London. (28.09.1940)

(Takk til Knut Hegna.)