Etter krav fra tyskerne fatter Administrasjonsrådet en beslutning om at den norske forsvarsmakten i alle dens deler skal være oppløst innen 30. september. Videre skal alle rekruttkartoteker hos krigskommisæren og alle personalakter vedrørende norske vernepliktige avgis til Wehrmacht. Administrasjonsrådet og landets fylkesmenn bistår tyskerne med fullstendig avvæpning av det norske folk. I Nordland rykker fylkesmann Karl Hess Larsen inn en annonse i landsdelens aviser, med oppfordring om at alle militærvåpen straks må avgis til politiet. Landets politimestre har også kunngjøringer
om innlevering av våpen. I Adolf Hitlers «Erlass», utarbeidet 20. april, står det i pkt. 2: «Reichskommisar kan betjene seg av det norske Administrasjonsråd og de norske myndigheter for å gjennomføre sine anordninger.» (05.08.1940)