Sjøforsvarets overkommando blir gjenopprettet i London, etter at kommanderende admiral Henry Diesen kom fra Nord-Norge i går. Oppgaven er å skaffe materiell og personell til den norske marinen. Foreløpig har marinen 13 fartøyer og 2 motortorpedobåter til rådighet, blant dem Sleipner som tjenestegjorde i Romsdalsfjorden i april, Draug, Fridtjof Nansen og Nordkapp. (20.06.1940)