Milorg-ledelsen gir Milorg-distriktene beskjed om å begrense rekrutteringen av nye mannskaper. En regner med at organisasjonen nå har omtrent 35 000 mann involvert, og det påpekes at hovedvekten fremover må legges på å bevæpne og utstyre de som står klare. (04.01.1944)