Et nytt poststempel, med Nasjonal Samlings nye motto «Mot lysere tider» og partiets emblem solkorset, er tatt i bruk fra nyttår. Stempelet skal brukes på alle brevpostsendinger. (03.01.1944)