Tyskerne krenker norsk luftrom for å fotografere og kartlegge. Generalinspektør for Hærens Flygevåpen, oberst Thomas Gulliksen, beordrer skjerpet femminutters beredskap for landets eneste jagerskvadron, Jagevingen. Den er stasjonert på Fornebu og utstyrt med britiskbygde enmotors Gloster Gladiator dobbeltdekkere. Men varslingsapparatet er tungvint. En må bruke vanlig rikstelefon for å nå inn til samlestasjonen på Hotell Astoria i Oslo. Innen de norske jagerflyene er på vingene, er de mystiske, fremmede flyene ute av norsk luftrom. (09.03.1940)

Raeder har rett: Anglo-franske løfter om å hjelpe Finland mot Sovjet er en unnskyldning for å sende 12.000 mann til Skandinavia. Bare 4000 mann er ment for Finland; resten skal sendes for å ta kontroll over svensk jernmalmforsyning ved å okkupere norsk territorium. (09.03.1940)