Våren er sen i år. Det meldes om temperatur på -3,4°, snødybde på 38 cm og 11,5 mm nedbør siste døgn på målestasjonen på Blindern. (27.03.1940)

Det er avgjort at det allierte krigsrådet skal komme sammen i London i morgen. Den nye franske statsministeren Reynaud har levert et notat der han mener at de allierte snarest bør ta kontroll over norsk sjøterritorium. Han presiserer: «Tyskland har fått lov til å misbruke Norges nøytralitet for å dekke sine sjøkrigsoperasjoner». Statsminister Chamberlain har imidlertid gjort sitt standpunkt klart: Han mener en slik drastisk og oppsiktsvekkende aksjon bare kan rettferdiggjøres dersom målet er viktig nok til å veie opp for kritikken som vil komme, især fra USA. Dessuten mener han at svensk malmtrafikk kan sendes til Tyskland via et snart isfritt Østersjøen. Britene holder fast på en såkalt diplomatisk aksjon, det vil si et varsel med så alvorlige formuleringer at det burde få nordmennene til å velge side/ikke være nøytrale lenger. (27.03.1940)

(Bildet: Neville Chamberlain)

Den tyske ubåten U-22, med 27 besetningsmedlemmer ombord, forsvant i Nordsjøen i dag. Det er mulig den har gått på en mine, men det vet man ikke sikkert. Ubåten har senket tre britiske marineskip og flere sivile skip siden november. (27.03.1940)