Under krigsrådet i dag klager den franske generalen Gamelin på statsministrene: «Først hadde vi Daladier, som ikke ville gjøre noe som helst. Nå har vi fått Reynaud, som vil ha oss til å gjøre alt!» (28.03.1940)

I krigsrådet i London går britene med på et fransk forslag om å legge ut miner i norsk farvann. Operasjon Wilfred forberedes og planlagt oppstart er 5. april. Hensikten er å forhindre frakt av jernmalm til Tyskland samt provosere tyskerne til en aksjon som legitimerer alliertes hjelp til Norge. Ilandsetting av allierte tropper i Narvik, Stavanger, Bergen og Trondheim er fortsatt et mål. https://www.youtube.com/watch?v=yQKAq-0aJEY

(28.03.1940)