Det er ved kongelig resolusjon bestemt at alle norske skip i krigsfarvann skal ha redningsvest eller redningsdrakt til hvert medlem av besetningen. (29.03.1940)

Den tyske ubåten U-21 er internert i Kristiansand etter å ha grunnstøtt ved Ryvingen utenfor Mandal. Mannskapet tilbød en norsk fisker en stor, tysk pølse dersom han tauet dem fri, men han valgte i stedet å varsle politiet. (29.03.1940)