En halv million finner i Øst-Finland flykter vest-/nordvestover etter at det er klart at Sovjet overtar 10% av finske landområder. Det er offisielt slutt på vinterkrigen, og kamphandlingene ble innstilt fra kl. 11 i dag. De britiske soldatene i Skottland, på vei ombord i transportskip til Norge, blir kalt tilbake og operasjonen blir avlyst. Britene bestemmer seg for å fortsette med minelegging av norske farvann og ilandsette tropper senere. Det meldes samtidig om britiske ubåter utenfor kysten av Sørlandet. Bildet: Finske sivile på flukt fra Øst-Finland. (13.03.1940)

Fredstraktaten mellom Sovjet og Finland ble i natt signert. Den finske presidenten Kyösti Kallio uttaler at avtalen er «det mest fryktelige dokumentet jeg noen gang har vært nødt til å signere». (13.03.1940)