Aftenposten melder om observasjoner av fremmede fly over Finnmark. Forsvarssjefen i Øst-Finnmark presiserer at det fra nå av vil bli skutt mot fremmede fly som viser seg over norsk territorium. (07.03.1940)

(Faksimile: Aftenposten Arkiv)

31 år gamle Lars Johannessen, 3. styrmann på handelsskipet M/S «Vestvard», ligger til kai i Narvik og laster for New York. Senere, i september når okkupasjonen av Norge er godt igang, skal båten bli torpedert av tyskerne, og Lars melder seg som frivillig i Den norske marinen. Det skal vise seg at Lars kommer til å tjenestegjøre for marinen gjennom hele krigen. (07.03.1940)

Avslutningen på vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen blir innledet i dag. Det blir gjort forhandlinger i Moskva, og sovjeterne krever å få overta noen landområder fra Finland (rødt). (07.03.1940)