Tyskerne overfaller Gamvik og brenner alt som finnes av hus der – inkludert gamle Gamvik kirke. Mange rømmer til fjells. (05.11.1944)