Melk- og smørleveransene svikter. I Bergen, Kristiansand og andre byer begynner matsituasjonen å bli prekær – det er et konstant problem hva man skal ha til middag. Fisk uteblir, og det samme gjør sukkeret. (04.11.1944)