1500 mann fra Wehrmacht har i fire dager vært satt inn i en storaksjon mot «gutta på skauen» i Hallingdalsområdet. Avdelinger på 25-30 mann har gjennomsøkt store skog- og fjellområder. Milorg har 200 mann i området, men de har bygget sine «celler» på utilgjengelige steder, og ingen blir oppdaget. (04.11.1944)