Sør-Varangers ferske og midlertidige kommunestyre vedtar et opprop til den mannlige befolkningen i herredet om å frivillig melde seg til krigstjeneste i samarbeid med sovjetiske styrker. (03.11.1944)