Den eneste styrken som eksilregjeringen har klart å stable på beina, 233 mann fra 2. bergkompani, går om bord i en krysser i Skottland. Krysseren setter kurs nordover og går i havn ved Kirkenes noen dager etter. Når de kommer i land, viser det seg at det meste er over i Finnmarks-byen. (01.11.1944)