Roar Stub Andersen, som er aktiv i Osvald-gruppen, leder et ran av Aker Sparebank på Holtet i Oslo. Andersen gir bankfunksjonæren et beroligende stoff, mens Reidar Øen tømmer hvelvet for 12 000 kroner. Gunnar Arnfelt Knudsen holder vakt utenfor og forteller kunder som dukker opp at banken er stengt. På retretten tar Øen med seg pengene på trikken, mens de to andre stikker av i en bil. I ettertid uttaler Andersen:

(15.03.1944) #Okkupasjonen