Kinokontrollør og kunstner Thoralf Rikheim fra Fredrikstad blir arrestert etter en krangel med et par hirdmenn vedrørende køordningen utenfor kinoen. I leiligheten hans finner tyskerne en ulovlig radio. Rikheim blir fengslet på Grini og sendes senere til Sachsenhausen hvor han dør i 1944, høyst sannsynlig som følge av flere spark mot hodet. Han etterlater seg kone og to barn. (11.09.1943)