Det innføres faste tobakksrasjoner: To sigaretter per dag til menn og én sigarett per dag til kvinner. (01.07.1943)