Utsiktene for årsveksten ser ut til å være gunstige. Landbruksdirektøren uttaler: “Vi fikk en meget tidlig vår og godt vær til våronna. Det var kanskje litt mye regn i Rogalandsbygdene og nordover et stykke på Vestlandet. Men over landet som helhet var forholdene så ideelle som de nær sagt kunne bli”. (18.06.1943)