Ledere for Milorg i Norge og representanter for Forsvarets Overkommando i London møtes til et tredagers møte i Köpmannebro i Dalsland i Sverige for å bringe klarhet i forholdet mellom dem og britenes Special Operations Executive, og i Milorgs fremtid og strategi. Fra Norge møter Jens Christian Hauge og Olaf Helset. Fra London kommer oberstløytnant Bjarne Øen og kaptein Jakob Schive. Dessuten møter den gamle Milorg-sjefen Ole Berg, som nå arbeider på militærkontoret i Den norske legasjon i Stockholm. (07.05.1943)