I løpet av okkupasjonstiden kommer det inn et bredt spekter av folk til Grini fangeleir, blant annet nobelprisvinnere, professorer, vitenskapsfolk, idrettsfolk, politikere, kunstnere, kirkeledere og folk som er involvert i å hjelpe flyktninger til Sverige og Storbritannia. Totalt 19 788 fanger skal være innom leiren i løpet av krigen, og på det meste sitter nesten 5500 fanger her samtidig. Bildet viser tysk politi som marsjerer med norske fanger fra Grini. (Foto: Festningsverk.no, etter avtale) (Desember 1942)