Etter at Roald Dahl fikk sin første tekst utgitt i Saturday Evening Post («Shot Down Over Libya») i august, har han jobbet med sin første barnehistorie: «The Gremlins». Dette har han gjort på siden av sitt arbeid som assisterende flyattaché hos den britiske ambassaden i Washington. Manuset sendes nå til Sidney Bernstein og videre til Walt Disney, som ønsker å lage en tegnefilm av historien. Tegnefilmen blir imidlertid aldri utgitt, men «The Gremlins» gis ut i bokform i 1943. Historien handler om jagerpiloter under den andre verdenskrig og de ukjente farene som befinner seg i luften. Ordet «Gremlin» er brukt av RAFs jagerpiloter siden 20-tallet, og disse «dyrene» har som regel fått skylden for alle tekniske feil med flyene under flygning. Flere forfattere og filmskapere har brukt dette navnet i etterkant, men det sies at Dahls historie «The Gremlins» ikke har en direkte sammenheng med Hollywood-filmen «Gremlins» fra 1984.(02.12.1942)