DS Goviken av Bergen blir torpedert og senket av en japansk ubåt på reise fra Aden til Lourenzo Marques. To norske offiserer og 11 kinesere blir borte. Seks andre blir fisket opp av svenske Ekaren. Kapteinen, Georg Heldal, har overlevd tre torpederinger i løpet av én uke. (29.06.1942)