En større britisk flystyrke med 43 bombefly retter et angrep mot den tyske flåtehavnen i Trondheim, blant annet mot ubåtbasen. Tirpitz, som fortsatt ligger lenger inne i fjorden, er også et mål. Flyene er utstyrt med til sammen omtrent 58,2 tonn bomber og miner. Det blir fullstendig panikk på Skatval når bombene slippes fra 8000 fots høyde. Fem fly blir skutt ned av tysk luftvernskyts under angrepet. Ett av flyene nødlander på innsjøen Hoklingen, mens andre fly nødlander og tar av igjen. Flere fly vender tilbake til basen i Skottland med gjennomhullede skrog. Angrepet mot Tirpitz er igjen mislykket. Forfatteren og historikeren Egil Christophersen beskriver kaoset på Skatval:

(27.04.1942)