Det beregnes at Oslo og Aker trenger 5-600 000 favner ved til neste vinter. Det skal hogges mer enn vanlig nær byen. (01.04.1942)